“รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่ เน็ตประชารัฐบ้านวังถั่ว จ.ขอนแก่น

กันยายน 9, 2019 | คอมเม้น 0

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร อยากเห็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับ จากเน็ตประชารัฐเหมือนบ้านวังถั่ว จ.ขอนแก่น มอบดีอี/ ฝ่ายปกครองเร่งสนับสนุน ความรู้-กิจกรรม-ต่อยอดเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์

7 กันยายน 2562 – พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จการใช้ประโยชน์จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังถั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จจากการใช้งานและ ต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม พร้อม ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที และทีมผู้บริหารทีโอทีให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  โครงการเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่สำคัญ โครงการหนึ่งของรัฐบาล  ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจ จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายโอกาสให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการภาครัฐ โอกาสในการเข้าถึงตลาด โอกาสในการขายของ และเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง บริการด้านสาธารณสุข และโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาสาระที่มีมากมายใน อินเทอร์เน็ต รัฐบาลอยากเห็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับจากโครงการเน็ตประชารัฐ อย่างบ้านวังถั่ว ซึ่งประสบความสำเร็จเปิดหน้าร้านออนไลน์ขายเครื่องปั้นดินเผาได้มากขึ้น  โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และฝ่ายปกครอง สนับสนุนความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชาวน้ำพองได้ใช้เน็ตประชารัฐให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบัน โครงการเน็ตประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน WiFi จำนวน 7,951,685 คน โดยที่ผ่านมาเพื่อสร้างประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงาน ในการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยกระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการ ใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน โครงการฯ สร้างวิทยากรแกนนำครู กศน. 1,033 คน อบรมผู้นำชุมชน 100,446 คน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเน็ต ประชารัฐ 1,224,632 คน  และพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน