เพาะช่างผลงานเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คว้ารางวัล 2 โครงการคุณภาพ

กันยายน 21, 2019 | คอมเม้น 0

เพาะช่างผลงานเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน คว้ารางวัล 2 โครงการคุณภาพ
.
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แห่งวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมสร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้นและภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness)
ภายใต้โครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC ถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านเลนส์ เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และอีกโครงการ คือ การประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก เป็นการสร้างมวลชนที่มีความคิดบวกต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานในโครงการประกวดหนังสั้นและโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 700,000 บาท ซื่งเป็น กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เผยแพร่ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนระยอง สะท้อนความสุข อัตลักษณ์ของคนระยองในมุมที่แปลกใหม่จากเดิม อีกทั้งยังช่วยต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย

ผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้น ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม The Wolffilm ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Sound Of Happiness โดยนายบดินทร์ ไชยสมบัติ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ และนางสาวสมกมล แซ่โง้ว สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเพาะช่าง ทั้งสองคน

ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพนิ่ง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ครอบครัวประมง โดยนางสาววรรษชล เที่ยงแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง

สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 241 ผลงาน ณ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง
.
และในวันเดียวกัน ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพบก จัดพิธีมอบรางวัล โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ทำให้  ด้วยใจ  We Do VOLUNTEER โดยมีแนวคิด คือ อาสาสมัคร (VOLUNTEER) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการบุคคลต้นแบบ ปี 2018 ได้แก่ อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม, พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน(หมอภาคย์) จิตอาสาถ้ำหลวง , คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติและภรรยา พญ.จำเนียร พรหมชาติ(แท็กซี่จิตอาสา รับส่งผู้ป่วยบริการฟรี)
.
สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานภาพวาด โดยนางสาวไพลิน แพ่งรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาหัตถศิลป์ รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ขอชื่นชมน้องๆไฟแรงเ ทีมหลังเลนส์ ประกอบด้วย นายชารีฟ สากลวารี นางสาวสุพิชญา พรหมอินทร์นายภีมร์ภัทร บุญชูจิตร นางสาวปาริตา มีทองคำ นายภัทรพนธ์ บูระฮานีย์ และนางสาวสุชาวดี ชูพูล จากสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ที่มุ่งมั่นตั้งใจเข็นผลงานการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานประกวดหนังสั้น เรื่อง Give Form Somewhere คว้ารางวัลชมเชย มาครอง จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเกือบร้อยกว่าเรื่อง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีมีอนาคต ขอปรบมือให้นะครับ
.
การศึกษาไทยยุค 4.0 การเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การมีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสร้างสรรค์  เราเชื่อว่าคุณภาพของผู้เรียน เกิดขึ้นจากการได้รับโอกาส สามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ตามโจทย์ปัญหาที่ถูกตั้งขึ้น สามารถนำผลงานที่สร้าง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างแท้จริง ทั้งในแง่การเรียนและการใช้ชีวิต โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กรที่ร่วมกันจัดโครงการประกวดแข่งขัน ทักษะความสามารถต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้