“พิพิธภัณฑ์ฯวัดพระแท่นศิลาอาสน์ มอบสิ่่งของปัจจัยช่วยภิกษุสงฆ์ ที่ประสบอุทกภัย จ.อุบล”

กันยายน 20, 2019 | คอมเม้น 0

พระครู ดร.พุทธมัญจารักษ์(หลวงตาเหลิม) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลฃับแล จ.อุตรดิตถ์ และคณะศรัทธา ญาติโยม ช่วยกันนำสิ่งของและเวชภัณฑ์จำเป็นรวมทั้งปัจจัยต่างๆสำหรับภิกษุสงฆ์บรรจุใส่ลังเพื่อนำไปมอบแก่มหาวิทยาลัยที่รวบรวมสิ่งของจากผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือภิกษุสงฆ์ สามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่มานมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯร่วมด้วยช่วยกันจัดบรรจุสิ่งของ จีวร และสังฆภัณฑ์ใส่กล่องเพื่อนำไปมอบให้แก่คณะของชาวอุตรดิตถ์ที่จะนำไปถึงพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีด้วย