สาขาออกแบบ เพาะช่าง ร่วม..โครงการ “OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ”

สิงหาคม 30, 2019 | คอมเม้น 0

นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ”OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาลัยเพาะช่าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม  2562 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมทำกิจกรรมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ”OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ”  น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการนำถุงผ้าดิบจำนวน 1000 ใบ สร้างสรรค์ลวดลายโดยนักศึกษาคณะวิชาออกแบบนิเทศ วิทยาลัยเพาะช่างพร้อมจารึกข้อความให้กำลังใจ ภายใต้แนวคิดฝากหัวใจใส่ถุงผ้า” โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ องค์กรเครือข่าย นิสิต   นักศึกษา และเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก บรรดาถุงผ้าดังกล่าวที่ผ่านการรังสรรค์ให้เกิดความสวยงาม ก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อแจกให้ผู้ป่วยและประชาชนที่เข้ารับบริการ