“เกียรติภูมิ สิริพันธุ์” จุดประกายแนวความคิด “Bangkok Smart City”

สิงหาคม 6, 2019 | คอมเม้น 0

จากเหตุการณ์วางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ในฐานะผู้ก่อตั้ง FanPage Facebook “Bangkok Smart City” ตระหนักถึงความปลอดภัย เพราะถือว่าเรื่องความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผู้ที่ทำงานและผู้ที่ผ่านไปมา รวมทั้งนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอนำเสนอแนวความคิดให้ภาครัฐบาล, กรุงเทพมหานคร ติดตั้งระบบ Smart City ที่มีกล้องวงจรปิด สามารถจับภาพคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยได้ทันทีทันต่อเหตุการณ์ พร้อมสามารถส่งข้อมูล จุดที่เกิดเหตุและภาพคนร้ายไปยังหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติการป้องกันเหตุร้ายได้ทันท่วงที และสามารถช่วยเหลือชีวิตทรัพย์สิน ในกรุงเทพมหานครได้ทันที

โดยเมื่อปี 2555 นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ได้เคยศึกษาโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อหวังช่วยประเทศในการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติที่ไม่ต้องหาซื้อมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยาวนาน และถ้าโครงการประสบความสำเร็จ คนไทยจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลม อยู่ที่ 7-8 บาทซึ่งคุณภาพไม่แตกต่าง ทั้งยังช่วยให้คนไทยได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงอีกด้วย

เมื่อปี 2557 ได้เข้ารับรางวัล CEO Thailand Awards 2014 ผู้บริหารแห่งปี 2557 ผู้เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนซึ่งส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและปลอดภัย
.
และปัจจุบัน นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ถือเป็น หนึ่งในซีอีโอแกนนำคนสำคัญในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่จะนำแนวความคิดอุดมการณ์จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย และพลิกฟื้นบทบาท นโยบาย โดยจะพยายามมีส่วนที่ทำให้ประเทศไทยย้ายจากกลุ่มประเทศในโลกที่ 3 (ประเทศกำลังพัฒนา) มาสู่ ประเทศในโลกที่ 1 (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) แบบประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ
.
ประวัติ
นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์
จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีแมลซาชูเส็ทส์ หรือ MIT สหรัฐอเมริกา
(มหาวิทยาลัยอันดับ1 ของโลก ปี 2019 by QS World University Ranking)
โดยได้รับทุน ก.พ. รัฐบาลไทย
.
ประวัติการทำงาน
.
1. ประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มPotential Energy ชึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอื่นๆ
2. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท Power Line Engineering จำกัด (มหาชน)
3. ที่ปรึกษาบริษัท Super Energy จำกัด (มหาชน)
4. ที่ปรึกษา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกหลายแห่ง
5. อดีตผู้บริหารระดับสูง ธนาคารและสถาบันการเงิน หลายแห่งเช่น ธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Goldman Sachs และอื่นๆ
.
6. รางวัลที่ได้รับในแวดวงธุรกิจ
6.1) Motivational Innovator จาก PTTEP 2019
6.2) Smart Energy Hero’ 2014 ด้าน Solar Energy
6.3) Smart Green Hero’ 2012 ด้าน Wind Energy
6.4) Power Engineering License วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ภฟก.38825
6.5) CFA Level I จากสถาบัน AIMR สหรัฐอเมริกา
6.6) Financial Advisory License จากสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายใต้ การกำกับของสำนักงานก.ล.ต.
.
FanPage Facebook “Bangkok Smart City”