“อบต.ด่านนาข้ามและ อ.เมืองอุตรดิตถ์ตั้งหอดูดาวและหอดูนกที่หนองน้ำเขียว”

สิงหาคม 13, 2019 | คอมเม้น 0

นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง สุขมั่น รองนายกอบต.บ้านด่านนาขาม นางสาวมณฑิรา จันทร์กรี เลขานุการโครงการคณะทำงาน นางสาวดลฤดี คำแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และจิตอาสาตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมสำรวจและพัฒนาพื้นโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์(สาขาบ้านหนองน้ำเขียว)เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยานกตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเป็นเรื่องที่ชาวอุตรดิตถ์และประชาชนจังหวัดใกล้เคียงมีความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากในแต่ละปีที่เกิดปรากฏการณ์แต่ละครั้ง เช่น ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวต่างๆ สุริยุปราคา จันทรุปราคา ดาวเสาร์ใกล้โลก ดาวอังคารใกล้โลก ดาวพุธผ่านดวงอาทิตย์ หรือความเคลื่อนไหวของดวงดาวบนท้องฟ้าในแต่ละครั้งชาวอุตรดิตถ์และผู้สนใจไม่มีสถานที่ที่มีอุปกรณ์ที่จะศึกษาเรียนรู้ตามที่ตนสนใจได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามร่วมมือกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัดและกลุ่มผู้สนใจ ดำเนินการในโครงการ”เปิดฟ้า… ส่องกล้อง เพื่อทำหอดูดาวบ้านด่านนาขาม ที่โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (บนเขาพลึง) เขตรอยต่ออำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ดูพายุฝนดาวตกเลโอนิคส์(สิงโต) เมื่อปี 2541 ซึ่งมีผู้สนใจมาร่วมดูพายุฝนดาวตกดังกล่าวที่นี้หลายพันคน จึงเป็นที่รู้จักกันดี และทำเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะทำหอดูดาวและหอดูนก(ศูนย์ศึกษาธรรมชาติวิทยานก) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดทำการได้ราวต้นปี 2563