อิหม่ามสุเหร่าอัดดาอีย์ร่วม “หลากหลายวิถี แผ่นดินเดียว”

กรกฎาคม 25, 2019 | คอมเม้น 0

นายอาดัม ข่าน หัวหน้าทีมถ่ายทำสารคดี “หลากหลายวิถี แผ่นดินเดียว” พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ถ่ายทำสารคดีหลายหลายวิถี แผ่นดินเดียว โดยการสัมภาษณ์นายฟาเรฮัก รัตน์ทวีป อิหม่ามประจำสุเหร่าอัดดาอีย์ นางสาววรรณา รัตน์ทวีป ผู้นำสตรีมุสลิมอุตรดิตถ์ และนายมรกต อารียะ(อิสมาเอล) อารียะ กรรมการอิสลามประจำสุเหร่าอัดดาอีย์ นักวิชาการโครงการสถาบันอุตรดิตถ์ศึกษาและหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดงตะขบ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอย่างมั่นคง

นายฟาเรฮัก รัตน์ทวีป อิหม่ามประจำสุเหร่าอัดดาอีย์ ได้กล่าวแก่คณะหลากหลายวิถี แผ่นดินเดียวว่า ชุมชนอัดดาอีย์ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าเสา ที่มีวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสุเหร่า ในชุมชนตำบลท่าเสามีศาสนิกชนที่นับถือศาสนาต่างๆ แต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างอบอุ่น ชาวมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในงานต่างๆที่จัดขึ้น โดยจะไปร่วมในงานพิธีต่างๆเสมอ หรือบางโอกาสก็จะมีศาสนิก และส่วนราชการมาเยี่ยมที่สุเหร่าก็จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประทานน้ำชา และอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านร่วม 100 ปี ศาสนิกชนในชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ร่วมกันหรือทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยกันอย่างมีความสุขและสันติสุขเป็นอย่างยิ่ง