วัดป่าดอยแสงธรรม ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑

กรกฎาคม 8, 2019 | คอมเม้น 0

วัดป่าดอยแสงธรรม อ.แม่อาย ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑ มุ่งบ่มเพาะเด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม เคียงคู่ศีลธรรม
.
พระพระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน บ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ จะเป็นวันเปิดโครงการฝึกอบรม “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ที่วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน โดยมีนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดโครงการ

พระพระครูนิรมิตวิทยากร หรือพระวิทยา กล่าวว่า ตนได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา มีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือ ต้องการฝึกอบรมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นปัญญาชนของชาติเคียงคู่ศีลธรรม เพราะยิ่งนานวัน ศีลธรรมก็ยิ่งจางหายไปจากใจคนมากขึ้นทุกที จนแทบจะหาไม่มีแล้ว ส่วนจะทำได้ดีแค่ไหน ต้องคอยดูกันต่อไป เพราะการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการเลี้ยงดูของพ่อแม่ การเอาใจใส่ของญาติพี่น้อง การคบเพื่อนฝูง การสอนของครูในโรงเรียน ถ้าเด็กมีนิสัยแห่งความดีสั่งสมมาดีแล้ว คงเอาตัวรอดได้ไม่ยาก แต่สำหรับเด็กที่ยังมีนิสัยแห่งความดีสั่งสมมายังไม่มากพอ ก็จะแปรเปลี่ยนพลิกผันไปตามสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การฝึกอบรมให้เด็ก ๆ รู้จักหนทางแห่งความดี จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่การที่จะให้นักเรียนเข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรมโดยลำพังตนเองนั้น คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้ อาตมาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างสมัครใจ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมทุกคน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เป็นเวลา ๖ เดือนติดต่อกันในแต่ละรุ่น
.
พระพระครูนิรมิตวิทยากร กล่าวต่อไปว่า สำหรับในรุ่นนี้ ถือเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรก มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.๓ สมัครเข้ามาจำนวน ๒๖ โรงเรียน แต่คัดเลือกเอาแค่ ๒๐ โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น เด็กหญิง ๖๓ คน เด็กชาย ๓๗ คน ระดับ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ในแต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องมอบหมายให้ครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนมาด้วยอย่างน้อย ๑ ท่าน แต่ปรากฏว่า มีครูให้ความสนใจขอสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยอีกเป็น ๑๐ คนเลยทีเดียว
.
“ก็ลองดูว่า โครงการนี้จะไปได้สวยไหม ถ้าสวยก็ไปต่อ รุ่นที่ ๒, ๓, ๔, ไปเรื่อย ๆ ถ้าไปได้ไม่สวยก็เลิกกันไป แต่ดูท่าทีน่าจะไปได้สวยอยู่นะ เพราะเพียงเริ่มต้น ก็มีนักเรียนสนใจมากันเป็น ๑๐๐ คนแล้ว ครูอีก ๕๐ คน แต่พระวิทยากร มีเราองค์เดียว คงเหนื่อยมาก ใครสนใจโครงการนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องสามารถขยายผลต่อไปได้ทั่วประเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมฯ กล่าว
.
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน http://www.doisaengdham.org/