“มทร.รัตนโกสินทร์” พัฒนาพื้นที่สีเขียว

กรกฎาคม 12, 2019 | คอมเม้น 0

มทร.รัตนโกสินทร์ พัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้วยโครงการ “เราทำดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่มทร.รัตนโกสินทร์ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ จัดโครงการ “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศาลายา


โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารอาจารย์นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียน สำนักงาน ถนนและทางเดิน ฯลฯ
เพื่อปลูกจิตสำนึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการให้บริการ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรมแรก เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหอพระ จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา