“นักเรียนจิตอาสา” โรงเรียนวัดอรัญญิการาม “ช่วยงานวันพระ”

กรกฎาคม 10, 2019 | คอมเม้น 0

นายอุดม รัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำนักเรียนจิตอาสาฯ ชาย-หญิง ระดับประถมศึกษาตอนต้น ไปศึกษาเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันพระ) และ ร่วมช่วยประชาชนที่มาทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัตฺิธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดอรัญญิการาม โดยมีคุณครูกชกร แจ่มใส และคุณครูรัชนี สิงหนาทผคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ทำหน้าที่ควบคุมดูแลแนะนำนักเรียนที่ไปปฏิบัติงานหน้าที่จิตอาสาฯในครั้งนี้

ในโอกาสนี้พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญถึงพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมกิจกรรมในเทศกาลอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งคณะนักเรียน ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จะมีกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดอรัญญิการามด้วย