“สถาบันการขับร้อง ครูโอปอ” นำทีมเยาวชนรับรางวัล

มิถุนายน 8, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 2 มิย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยาวชนเด็กร้องเพลงสถาบันการขับร้องครูโอปอ เยาวชนเดินแบบ เยาวชนรำไทย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สาขาเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 ศรีสยามสุวรรณาคา
.
โครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล
โดยคุณศิตา กิจแจ่มเลิศ ประธานโครงการฯ ในนามคณะกรรมการดำเนินจัดโครงการมอบรางวัล “ศรีสยามสุวรรณนาคา”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แห่งความรุ่งเรือง
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นช่วยกันพัฒนาสังคม ระบบเศรษฐกิจ โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของไทย
สามารถแข่งขันและรักษาตลาดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการให้กำลังใจกับกลุ่มศิลปินดารานักแสดง และศิลปินจิตอาสาที่ต่างมีส่วนร่วมช่วยให้สังคมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย
.
ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้ได้รับรางวัล ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ยอดเยี่ยม
ได้แก่ ผอ. บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ หรือครูโอปอ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม Asia Pacific

รางวัล ผู้นำองค์กร ซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ได้แก่ บริษัทเจอุตสาหกรรมจำกัด คุณนลินรัตน์ เกียรติกมลศรี, รางวัล สาขาขับร้องสากล ได้แก่ เด็กหญิงชวิศา แซ่อึ้ง จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ, รางวัล สาขาขับร้องลูกทุ่ง ได้แก่ เด็กหญิง ชัชชญา นิวงษา, รางวัล ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นยอดเยี่ยม ได้แก่ น้ำมันเขียวตราแม่มะลิ คุณรุจิรา ปิติกถา, รางวัล ดนตรีสากลดีเด่น ได้แก่ เด็กชายภูวเดช ลอยใหม่ ไวโอลิน
.
นอกจากนี้ยังมีเยาวชน สาขาเดินแบบ และสาขารำไทย เข้าร่วมรับประทานเกียรติบัตร จากหม่อมราชวงศ์ ปณิธานจรูญโรจน์ ในสาขาเยาวชนดีเด่น อีกมากมาย