งาน “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ”

มิถุนายน 8, 2019 | คอมเม้น 0

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้รับเชิญจากท่าน นคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรตัวแทน 1 ใน 3 อาชีพในการเสวนางาน “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”

ในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนอย่างไร” โดยมี สุพัฒตรา ลิมประพันธุ์, วรชนาธิป จันทนู, วัลภา สถิรชวาล, จารุวรรณ ธรรมวิทย์ ร่วมในงานด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ