ชมรมจักรยาน อาสากู้ชีพ “จิตอาสา ผู้เสียสละ”

มิถุนายน 11, 2019 | คอมเม้น 0

ตัวอย่างกลุ่มนักปั่นจักรยาน ที่เราควรต้องยกย่องและนับถือในน้ำใจ ของผู้เสียสละเวลาว่างส่วนตัว มาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
.
ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง หรือปั่นจักรยานบนถนนนั้น  ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น  กิจกรรมสองอย่างข้างต้นนั้น  มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ  เกิดล้มป่วย หรือเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ตั้งแต่เบาๆไปจนถึงอาการหนักได้

ในหลายงานที่มีการกิจกรรมวิ่ง หรือปั่นจักรยาน จะพบว่ามีความหลากหลายในการเตรียมการปฐมพยาบาลและดูแลเหตุดังกล่าว บางงานมีเฉพาะหน่วยพยาบาลเฉพาะที่จุดปล่อยตัวและหรือเส้นชัย  บางงานมีรถพยาบาลหรือทีมปฐมพยาบาลเรียงรายอยู่ระหว่างเส้นทาง บางงานที่มี Marshall (จักรยาน) คอยช่วยกำกับเส้นทางก็ช่วยทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปด้วย  แต่ละงานจะมีการเตรียมความพร้อมรองรับเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลที่แตกต่างกันไป….
.
ข่าวนักกีฬาวิ่ง หรือนักปั่นจักรยานหัวใจวายหรือเสียชีวิตในระหว่างการแข่งขัน  แม้จะได้ยินไม่บ่อยนัก แต่ก็มีอยู่เรื่อยๆในประเทศไทย  ทั้งรถล้ม คนขับแข้งเข่าถลอก กระดูกหัก (รถเกี่ยวกันล้ม ชนกับยานยนต์อื่น รถยางแตก หรือตีลังกาลงจากเนิน ตกลงไปข้างไหล่ทาง จนกระทั่งนักปั่นที่โหมหนักเกินไปจนหัวใจเต้นเร็วเกินไปและลงท้ายด้วยหัวใจวาย กรณีกระดูกแขนและไหปลาร้าหัก เป็นเรื่องที่พบบ่อยทีเดียวในหมู่นักปั่นจักรยาน
.
การจัดการดูแลเหตุฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้นนั้น  ต้องการการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประเมินสภาพความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมของงาน  การวางแผน  การเตรียมงาน การปฏิบัติการ และการประเมินผล

“ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ” เป็นกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยาน ซึ่งริเริ่มโดยมีผู้มีจิตอาสา และผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยกลุ่มหนึ่งซึ่งในปัจุบันมีคุณธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ เป็นประธานชมรม ได้มีการรวมตัวกัน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดงานแข่งขันจักรยานและวิ่งการกุศล  โดยมีแนวทางการปฏิบัติภารกิจที่เป็นระบบ  และมีบุคลากรที่มีจิตอาสา  มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการดูแลการปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุเฉพาะหน้าได้ โดยเป็นการสนับสนุนโดยไม่มีค่าตอบแทน
.
ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลา 5 ปีทางชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ แนวทางนโยบายที่ชัดเจน ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีม ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งในงานกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมาย และในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการส่งเข้าอบรมฝึกซ้อมทบทวน การช่วยชีวิต กับสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ อย่างน้อยปีล่ะ 2 ครั้ง
.
นอกจาการเพิ่มทักษะความรู้ในการช่วยชีวิตแล้ว ทางชมรมฯยังมีการเพิ่มพูนทักษะ ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำงานจริง มาเรียนรู้ต่อยอด ถึงรูปแบบของการทำงาน การประสานงาน เข้าช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา 5 ปี ชทรมจักรยานอาสากู้ชีพ ได้ออกให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลวิ่ง- ปั่นจักรยาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์การกุศลภาคเอกชน ในแต่ล่ะปีสูงถึง 30 กิจกรรมต่อปี ดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 แสนคนต่อปี
.
 ซึ่งที่ผ่านมาทางชมรมจักรยานอาสากู้ชีวิต ได้ให้ความช่วยเหลือ นักวิ่งที่หมดสติ เนื่องจากมีภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลัน ให้มีชีวิตรอด มาแล้ว 4 ราย สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ และบ้างคนยังสามารถกลับมาร่วมกิจกรรมกลางแจ้งได้อีกครั้ง               
.
หลักการของการทำงาน คือ ทีมหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพนี้  จะช่วยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเบื้องต้น (First Responder) โดยเฉพาะในเรื่องการปฐมพยาบาล  การกู้ชีพพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์กู้ชีพหัวใจ (AED)ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา หรือกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวเป็นจำนวนมาก
.
อุปกรณ์ที่จำเป็นของทีมงานประกอบด้วย

–          จักรยาน ซึ่งเป็นประเภทTouring จะเหมาะที่สุดโดยจะต้องนำมาดัดแปลงเพื่อติดตั้งกระเป๋าใส่อุปกรณ์ชนิดต่างๆ

–         เครื่องมือสื่อสาร คือ วิทยุสื่อสารสำหรับช่วงความถี่ประชาชน (Citizen Band)

–         ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์สำหรับทำแผล

–         เครื่อง AED (Automated External Defibrillator) ชนิดกระเป๋าหิ้ว  สำหรับรายการที่ต้องมีการกระตุ้นหัวใจจะมีติดตั้งในรถบางคัน

–         อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไฟฉาย  ไฟติดหมวก แถบสะท้อนแสง
.
ข้อดีของการใช้จักรยานในการอาสากู้ชีพและปฐมพยาบาล   ก็คือมีความคล่องตัว  จักรยานไม่มีควัน   ไม่มีเสียงดังรบกวนนักวิ่งและนักปั่น  ไม่มีมลภาวะ  นักวิ่งและนักปั่นจักรยานระดับมืออาชีพ   จะไม่ชอบให้มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์  นำหน้าหรือประกบข้างเพราะรำคาญควันท่อไอเสีย
.
และจากการเกิดเหตุการณ์ผู้เข่ร่วมกิจกรรมวิ่ง ปั่น มีภาวะหัวใจวายแบบเฉียบพลัน ในสนามแข่งขันเพิ่มขึ้น ผู้จัดงานจึ่งมีความจำเป็นที่ต้องการทีมดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ เพิ่มสูงขึ้น ทางทีมจักรยานอาสากู้ชีพ
.
จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีโครงการจัดหาอุปกรณ์เข้ามาเพิ่มเติ่ม ซึ่งในปัจจุบันทางชมรมจักรยานอาสากกู้ชีพ มีเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED)  จำนวน ๖ เครื่อง  ซึ่งได้รับมาจาการบริจาค นำไปติดตั้งบนรถจักรยานในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่างๆ
.
ซึ่งการดำเนินการในชมรมจักรยานอาสากู้ชีพทั้งหมด เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าจิตอาสา ที่ร่วมกันเสียสละเวลา เสียสละทรัพย์ มาร่วมกัน เพื่อทำความดีเพื่อสังคม แทบทั้งสิ้น
.
นอกจากการให้การสนับสนุนดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลางแจ้งแล้ว ทางชมรมยังได้จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานภาคประชาชน ให้กับกลุ่มนักกีฬากลางแจ้ง นักวิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อเป็นความรู้ไว้ในกรณีช่วยเหลือนักกีฬาหมดสติในสนาม โดยใช้ชื่อว่า “สองมือช่วยชีวิต”
.
โดยทางชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ ได้รับการสนับสนุน โครงการจาก พลโทนายแพทย์โสภณ สงวนวงศ์ ,ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล ที่ปรึกษาชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ , คุณวิรัตน์ งามขำ , ศ.คลินิคนพ.วิรุณ บุญนุช สโมสรโรตารี่หนองแขม คณะกรรมการสโมสรโรตารี่หนองแขม และภาคเอกชนต่างๆ
.
ทั้งนี้ทางชมรมจักรยานอาสากู้ชีพยังเปิดรับนักปั่นจักรยาน ที่มีความประสงค์ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆได้ที่ เพจจักรยานอาสากู้ชีพ