กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ​ฯ​ จัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทยปี 2562

มิถุนายน 24, 2019 | คอมเม้น 0

กรมการท่องเที่ยวจับมือและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพนำคณะร่วมสักการะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย

เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ น . ณ วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร กรมการท่องเที่ยว นำโดยนางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์​ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งในปีนี้ได้ครบรอบ ๑๕๗  ปีโดยพระองค์ได้รับสมัญญานามว่าเป็น  พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ด้านการสืบค้นประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาเรียนรู้จากบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งความเป็นอารยชนของคนไทยได้อย่างยั่งยืนมั่นคงมาตราบจนปัจจุบัน
.
โดยได้รับเกียรติจากท่านปนัดดา  ดิศกุล  ทายาทผู้สืบทอดพระปณิธานขององค์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ได้ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาทเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย

ด้วยความปิติซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมการท่องเที่ยวตลอดจนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ ได้เห็นความสำคัญในวันที่รำลึกวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้วางรากฐานแห่งประวัติศาสตร์ในการเดินตามรอยบันทึกของพระองค์ท่าน ให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้และได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทยซึ่งเป็นวันที่ระลึกครบรอบ  ๑๕๗  ปีของพระองค์ในปีนี้ด้วย​ความเคารพ

เรื่อง/ภาพ
น.ส.ธัญธรณ์​ บัวงาม
รายงาน