เพาะช่าง มุ่งอาเซียน ประเทศเวียดนาม จัดโครงการคันฉ่อง ส่องพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง

พฤษภาคม 13, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการคันฉ่อง ส่องพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2 ปี 2562 จัดโดย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และ 333 gallery  วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และสร้างผลงานศิลปะ เพื่อจัดผลงานแสดงหารายได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
.
สำหรับโครงการคันฉ่อง ส่องพุทธศิลป์  ครั้งที่ 2  แบ่งเป็นสองช่วง ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค. 2562 ออกเดินทางประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสุนทรียะ ณ ประเทศเวียดนาม เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค  พัฒนาทางสังคมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยกลุ่มศิลปิน คณาจารย์ภาควิชาศิลปประจำชาติ ศิลปินเพาะช่าง พร้อมศิลปินรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสนี้คณะศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปฑูต ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามด้วย
.
ระยะที่ 2 คือการจัดสร้างผลงานแนวพุทธศิลป อันเกิดจากความบันดาลใจที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินในโครงการกว่า 20 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ และนำผลงานดังกล่าวมาจัดแสดงนิทรรศการขึ้น ปลายเดือนธันวาคมนี้ ณ 333gallery โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ไปทำนุ บำรุงกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาต่อไป
.
เป้าหมายของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
.
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
.