ยืนยัน! ใบอนุญาต “ขายไข่” กำหนดเฉพาะผู้ค้ารายใหญ่เท่านั้น

พฤษภาคม 3, 2019 | คอมเม้น 0

จากกระแสข่าวที่พูดถึงกันหนาหูว่า หากจะ “ขายไข่” ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษ “ทั้งจำทั้งปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท”

เรื่องแบบนี้ทำให้พ่อค้าแม่ขายรายย่อยที่ค้าขายไข่ตกอกตกใจ ส่วนคนทั่วไปก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา และตั้งข้อสงสัยกันเป็นอย่างมาก

มาดูคำอธิบายกัน…. 

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค) เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เนื่องจาก “ไข่” ถือเป็นซากสัตว์ตามกฎหมาย ซึ่งอาจปนเปื้อนเชื้อโรคและแพร่ขยายต่อไปได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ซึ่งอาจแพร่ไปสู่คน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก (นก เป็ด ไก่ ห่าน) และโรคติดต่ออื่นๆ จึงต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพของไข่ ตั้งแต่แหล่งที่มา กระบวนการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการส่งต่อให้แก่ผู้บริโภค เพื่อออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ค้า

มาตรา 24 ของ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ กำหนดให้ผู้ค้าไข่ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีจะมีโทษตามมาตรา 66 

แต่กรมปศุสัตว์ได้ออกหลักเกณฑ์บังคับใช้เฉพาะกับผู้ค้าคนกลางรายใหญ่ หรือ ล้งไข่ ซึ่งรวบรวมไข่จากฟาร์มไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคก่อน เพราะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจำนวนมาก โดยหากผู้ค้ามีใบอนุญาตค้าไข่อย่างถูกต้องแล้ว ก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ได้

ส่วนผู้ค้ารายย่อย เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าแผงลอยหรือพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความกังวลกันนั้น ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์ว่าต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงกำลังศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน และสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สังคมต่อไป

บทสรุปปิดท้าย…อยากขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ก่อนจะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆ เพื่อลดปัญหาความสับสนหรือตื่นตระหนกที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สำหรับประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตค้าไข่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทร 0 2501 3473 – 5 ต่อ 106