ภาพบรรยากาศ การปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ

พฤษภาคม 10, 2019 | คอมเม้น 0

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่ความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ปล่อยแล้ว ไผ่ ดาวดิน คนรับนับร้อยหน้าเรือนจำขอนแก่น เดิมไผ่มีกำหนดปล่อยตัวในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ไผ่ไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษจากกรมราชทัณฑ์ แม้ว่าในเรือนจำไผ่จะได้รับการจัดเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีมาก แต่ต่อมาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ไผ่จึงได้รับการปล่อยตัวในวันนี้

และที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสุริยะ ใสยกตะศิลา นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
.
ภาพบรรยากาศการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษรวมถึง5แกนนำกลุ่มพันธมิตร
.
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

Cr : Bright TV