ดร.พระครูพุทธมัญจารักษ์ ใช้แอพพลิเคชั่นARจัดการความรู้พิพิธภัณฑ์ฯวัดพระแท่นฯ

พฤษภาคม 6, 2019 | คอมเม้น 0

ดร.พระครูพุทธมัญจารักษ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยกับเดลิมิเร่อร์นิวอุตรดิตถ์ว่าเนื่องจากขณะนี้สื่อหลายฉบับได้นำเสนอข่าวและภาพข่าวโดยใช้แอพพลิเคชั่นARหรือAR CODE (Augmented Reality)มาใช้ในการนำเสนอรายงานข่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในขณะนี้
.
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหอศิลป์เมืองลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ โดย พระวินัยสาทร(ถวิล ถาวโร)เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์และเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ฝ่ายธรรมยุติ) ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมาก เพราะการใช้แอพพลิเคชั่นARดังกล่าว

ในการจัดการความรู้พิพิธภัณฑ์จะช่วยให้มีระบบการเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์เกิดผลดีแก่ผู้มาเยี่ยมชมและช่วยให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ได้มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของวัตถุสิ่งของต่างๆ โดยการจัดทำ แอพพลิเคชั่นARในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
.
เนื่องจากเป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนางสาวจุฑาภรรน์ อารียะ ได้สร้างระบบจัดการความรู้พิพิธภัณฑ์ฯของวัดพระแท่นฯขึ้ โดยมีอาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย และ ผ.ศ.ดร.ธีราพร แซ่แห่ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
ขณะนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเรียนรู้เข้าใจง่ายจากแหล่งความรู้โดยตรง และพิพิธภัณฑ์บ้านกนกมณี ได้ประสานกับนางสาวจุฑาภรน์ อารียะ เพื่อดำเนินจัดทำระบบการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์บ้านกนกมณี
.
โดยใช้แอพพลิเคชั่นAR.ในการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้เช่นเดียวกันกับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นฯ