“ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ได้รับเกียรติ เป็นฉลองพระองค์ของพระราชวงค์

พฤษภาคม 7, 2019 | คอมเม้น 0

เกร็ด ความรู้ ##
.
ชุดไทยที่ทุกพระองค์ ทรงสวมใส่ ในงานบรมราชาภิเษก เป็นผ้าไหม ของเมืองลำพูน เป็นความภาคภูมิใจ ของช่างทอ ผู้มีฝีมีอของลำพูนซึ่งสืบสานงานฝีมือนี้มาแต่ครั้งโบราณกาล และทอส่งเข้าวังมาช้านานแล้ว
เลยทำให้ทราบว่าผ้าไหมที่งามเลิศในปฐพี(เมืองไทย)นั้น คือไหมจากลำพูน

เรื่องราคานั้นก็สมกับความงดงาม สีน้ำเงินเรียกว่าลายอินเดีย 1 ชุดใช้เวลา 1 เดือน ถือเป็นแพทเทินชุดไทยเรือนต้นกับชุดไทจักรี จะใช้ผ้าไหมยกดอกในการตัดเย็บ ต้นแบบลายผ้าได้มาจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่ทอในราชสำนักเจียงใหม่
.
และสืบทอดต่อมาโดยคุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว ธิเจ้าราชบุตรวงษ์ตะวัน ที่ไปแต่งงานกับเจ้าพัฒนาโอรสเจ้าจักรคำ เจ้าหลวงลำพูนองค์สุดท้ายแล้วไปส่งเสริมชาวบ้านทำ ปัจจุบันตั้งเป็นสถาบันผ้าทอยกดอก
.
ดูแลโดยคุณเจ้าดารารัตน์ ที่บริจาคที่ดิน90ไร่ก่อตั้งสถาบันผ้าทอยกดอกและตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ อ.เมืองลำพูน ผ้าที่ทอส่งศูนย์ศิลปาชีพ และส่งเข้าวัง
.
ส่วนผ้าไหมสันกำแพงใช้เป็นแพทเทินตัดเย็บชุดไทยจิตรลดา

Cr : เปาบุ้นจิ้น