โรงเรียน พระยามนธาตุราชศรีพิจิตรจัดโครงการ “สืบสานดนตรี นาฏศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 21”

เมษายน 1, 2019 | คอมเม้น 0

โรงเรียน พระยามนธาตุราชศรีพิจิตรจัดโครงการ “สืบสานดนตรี นาฏศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 21”
.
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์  และสถาบันขับร้องครูโอปอ ยังได้รับเกียรติให้นำศิษย์เก่า ร่วมขึ้นเวทีอีกครั้ง
สานต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งนี้สถาบันขับร้องครูโอปอ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก
.
ผช.มณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบใบประกาศฯ และร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและผู้บริหารทุกท่าน
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ผู้ปกครอง และครูแจง จันทนา  เสลาคุณ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ(ครูสอนนาฏศิลป์) ที่ได้ประสานงาน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้อย่างดียิ่ง 🇹🇭และยังความรัก และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทางหนึ่งด้วย