สืบสานศิลปะปูนปั้น สมบัติอันทรงคุณค่าของไทย

เมษายน 27, 2019 | คอมเม้น 0

สืบสานศิลปะปูนปั้น สมบัติอันทรงคุณค่าของไทย พิธีเปิดการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ที่ม ทร.รัตนโกสินทร์(เพาะช่าง) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือปั้นปูนระดับชาติ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังกรมศิลปากร และองค์กรเอกชน จัดแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 นำศิลปินเก่าถ่ายทอดผลงานสู่ศิลปินหน้าใหม่ สืบสานศิลปะปูนปั้น สืบสานสมบัติอันทรงคุณค่าของไทย ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 โดยเป็นการ่วมมือระหว่าง  กรมศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักปั้นปูนและสืบสานให้งานศิลปะปูนปั้นให้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของประเทศไทย ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย และมีผู้สืบสานงานช่างฝีมือแขนงนี้ต่อไป โดยในปีนี้มีการจัดทัศนศึกษาดูงานปูนปั้นและสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปะทวารวดี” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทวารวดี มาเป็นวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้ตลอดการศึกษาดูงาน


ทั้งนี้การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 และตัดสินการประกวดในวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด
.
พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี และ ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
.
โครงการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
.
การประกวดประกอบด้วย 5 โครงการได้แก่
1. การสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาศิลปะทวารวดี
2. การแข่งขันประกวดศิลปะปูนปั้น
3. การจัดแสดงนิทรรศการ
4. การ workshop ศิลปะปูนปั้นกับประติมากรปั้นปูนยอดเยี่ยม
5. การจัดหนังสือแบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์ แห่งสยามประเทศเล่มที่ 5 ศิลปะทวารวดี
.
การแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการสัมมนาทางวิชาการและการทัศนศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าประกวด อันเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น
.
โดยในปีนี้ได้จัดการประกวดเป็น 3 ประเภทคือ
1. ประเภทผลงานสำเร็จรูป หัวข้อการประกวดเรื่องนางสงกรานต์และสัตว์พาหนะ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านการคัดเลือกจำนวน 66 ชิ้น
.
2. ประเภทปั้นปูนสด หัวข้อการประกวด เรื่องหิมพานต์ มีผู้เข้าประกวด จำนวน 40 คน
.
3. ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปปูน TPI (ระดับประชาชน) หัวข้อ การประกวดเรื่องจิตอาสา มีผู้เข้าประกวดจำนวน 32 คนและประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปปูน TPI ( ระดับเยาวชน) หัวข้อเรื่องตามรอยครูปูนปั้นสุโขทัย มีผู้เข้าประกวดจำนวน 94 คน รวมผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 232 คน โดยเริ่มการประกวดมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และจะเสร็จสิ้นการประกวดในวันที่ 28 เมษายน 2562 พร้อมตัดสินผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด
.
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แขกผู้มีเกียรติที่คร่ำหวอดในวงการปูนปั้น ศิลปะและการออกแบบระดับชาติและระดับโลกรวมถึงผู้ให้การสนับสนุน อาทิ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี ผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาเพาะช่าง และรศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน
.
บรรยากาศเต็มไปด้วยบรรดาช่างปั้นปูน ระดับมืออาชีพ และระดับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้ามาร่วมทำการแข่งขัน และแสดงความสามารถ โดยการนำเอาศิลปะไทยในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมถึงศิลปประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ บันทึกเรื่องราวผ่านปูนปั้น สร้างความตื่นตาให้กับผู้เข้าร่วมชมและกรรมการตัดสินภายในงาน
.
โดย นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 19 ถือว่ามีการพัฒนาของการสร้างสรรค์ผลงานและฝีมือของช่างปั้นปูนไปไทยมาไกลมาก ซึ่งช่างปั้นปูนไทยนั้นมีความสามารถไปไกลกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน ช่างปูนปั้นไทยสามารถทำรายได้เป็นหลักแสนคืออย่างน้อย ซึ่งเราก็พร้อมจะพัฒนาปูนให้สามารถใช้ได้ง่ายมากขึ้น และการพัฒนาของช่างปั้นปูนของไทย วันนี้ไม่ใช่แค่ทำเพียง 2 มิติแต่ก้าวไกลไปถึงการปั้นแบบ 3 มิติซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในอนาคตเกี่ยวกับฝีมือการปั้นอย่างแน่นอน
.
ทางด้าน รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต ปีนี้การพัฒนาของช่างปูนปั้นเดิมทีมีแค่ไม่กี่จังหวัดเช่นราชบุรี เพชรบุรี ซึ่งในฐานะที่ตนเองได้เป็นนักออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ การที่มีช่างปูนปั้นมีความสามารถ ก็ทำให้การออกแบบได้สวยงาม ซึ่งเมื่อเคยได้ออกแบบอาคารรัฐสภาต้องเขียนแบบ ขนาดใหญ่กว่า 84 เมตรเท่าขนาดจริงการให้ช่างปูนได้ปั้นออกมาตามแบบถือว่าน่าพอใจและตอนนี้พบว่า เรามีช่างปูนปั้นที่มีความสามารถเกิดขึ้นอีกมาก จากที่ดูการแข่งขันมา 19 ครั้ง ก็พบว่ามีการพัฒนาไปอย่างมาก ขณะที่อาจารย์ วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวเสริมว่า วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นองค์กรหลักในการสร้างบุคคลากรไปทำงานเพื่อประเทศชาติ การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีช่างปูนปั้นในอดีตได้เข้ามาร่วมกันทำงานกับช่างปั้นปูนรุ่นใหม่ๆ ทำให้เกิดการสานต่อและสืบสานงานปั้นของประเทศไทยต่อไป
.
การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 28 เมษายน 62 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแสดงงานปูนปั้นและการแข่งขันปั้นปูน ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งจะมีการแข่งขันการปั้นปูนในหัวข้อ “นางสงกรานต์และสัตว์หาหนะ” ประเภทงานสำเร็จรูป การปั้นปูนสด หัวข้อเรื่อง “หิมพานต์” การปั้นประเภทปูนสำเร็จรูป ปูนทีพีไอ (ระดับเยาวชน) ในหัวข้อจิตอาสา และ “ตามรอครูปูนปั้นสุโขทัย” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงาน
.
การประกวดแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยหมายกำหนด พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนิน เปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ศกนี้ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นครั้งที่ 5 ที่พระองค์ท่านทรงมีทรงมีพระเมตตา ทรงสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจดังกล่าวข้างต้น ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ ที่นำพาแสงสว่างส่องทาง การพัฒนาสืบสานศิลปะปูนปั้น สมบัติอันทรงคุณค่าของไทย และทรงนำขวัญกำลังใจ ความปลื้มปิติ สู่เหล่าช่างประติมากรปูนปั้น คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ขอเทิดไว้เหนือเกล้าตลอดไป