สุเหร่าอาลียินนูรอยด์วิ่งสานสัมพันธ์สุขภาพสำเภาล่มฯ 2562

เมษายน 29, 2019 | คอมเม้น 0

นายจักรกฤษ เส้นข่าว อิหม่ามสุเหร่าอาลีย์ยินนูรอยด์ ร่วมกับชุมชนตลองปูจาม ตำบลสำเภาล่ม ตำบลประตูชัย โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โดย ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียน ร.ร.วัดพุทไธศวรรย์ จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ “สำเภาล่ม ครอสคันทรี่ มินิมาราธอน 2562” ในเส้นทางวิ่งที่สวยงามและนักวิ่งได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติที่แท้จริง

จากความร่วมมือด้วยดีของทุกภาคส่วนในสังคมสำเภาล่มทำให้มีผู้ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งนี้จำนวนมากและนักวิ่งทุกคนวิ่งด้วยรอยยิ้มเปียมสุข ถึงแม้ว่าตำบลสำเภาล่มจะมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม แต่การร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่สร้างสรรค์มีความร่วมมือ ความสามัคคีกันอย่างดียิ่ง จึงนับว่าเป็นบริบทที่น่าชื่นชมและยกย่องอย่างมาก ทั้งนี้อิหม่ามสุเหร่าอาลียินนูรอยด์เชื่อว่าในปี 2563 จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนที่ดีเช่นครั้งนี้อีก