โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สานฝัน 36 ปี

เมษายน 18, 2019 | คอมเม้น 0

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สานฝัน 36 ปี สู่โดมอเนกประสงค์

นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชมรมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีมหากุศล มียอดเงินบริจาครวมทั้งหมด 1,711,699.07 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้า เจ็ดสตางค์)

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด ก่อตั้งเมื่อปี 2524 ปัจจุบัน รุ่นที่ 36 ปี 2561 การระดมทุนจัดทำผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนในการสานฝัน 36 ปี สู่ โดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ให้บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมของชุมชนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ