สพม.32 มอบผ้าทอขาวม้าผู้สูงอายุ แทนใจสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมษายน 11, 2019 | คอมเม้น 0

ที่หอประชุมทิวสน  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กล่าวขอขมา ขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบผ้าทอขาวม้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนใจ