นิทรรศการภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธ ในสังคมไทยร่วมสมัย

เมษายน 8, 2019 | คอมเม้น 0

ผลงานวิจัย….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธง อุดมผล

ภาพจิตรกรรมสื่อผสม สะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธสังคมไทยร่วมสมัย เป็นชื่อผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธง อุดมผล ในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม จำนวนสี่ชิ้น ขนาด 200×300 เซนติเมตร และผลงานวาดเส้นบนกระดาษจำนวนสี่ชิ้นขนาด 60×80 เซนติเมตร โดยใช้ระยะเวลาสร้างสรรค์ผลงานนานกว่า 18 เดือน
.

ผศ.ธง อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เล่าถึงที่มาของงานวิจัยนี้ว่า “ก่อนจะอธิบายถึงผลงานชุดนี้ จะขอย้อนกลับไปในอดีตของการเดินทางการทำงานศิลปะของผมตั้งแต่ช่วงเรียนจบปริญญาโทด้านจิตรกรรม เป็นช่วงที่ผมสนใจเรื่องราวของสภาพแวดล้อมรอบๆตัว จากสิ่งที่มีรายละเอียดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ความหลงใหลในธรรมชาตินิยมแบบเสมือนจริง มุมมองที่แตกต่างที่คนทั่วไปมองเห็นในความงาม ตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่น่าดู ความน่าเกลียด สกปรก เน่าเหม็น น่าขยะแขยง ความรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวของกองขยะที่ถูกทิ้ง คนทั่วไปพึงปรารถนาความงามความสุขใจเมื่อมองเห็นเป็นปรกติ แต่สิ่งที่ผมวาดเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความงาม เนื้อหาของกองขยะที่ทับถมเป็นซากส่งกลิ่นเหม็นอบอวนจนเป็นที่อาศัยของสัตว์กินซากเช่นหนู แมลงสาบ แมลงวัน สร้างความสะเทือนใจ เป็นความงามที่สะท้อนความรู้สึกและจิตสำนึก นั่นคือจุดเริ่มต้นการทำงานสร้างสรรค์มาสู่เรื่องราวของสุนัข หรือ หมา ตามข้างถนนที่ถูกทอดทิ้งเหมือนกองขยะ แต่หมาคือสิ่งมีชีวิต ที่สะดุดใจทำให้เกิด
.
ผลงานนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๑ ชุด “จิตรกรรมหมา หมา” และครั้งที่ ๒ ชุด “เสียเห่าหอนสะท้อนสังคม” การตีความของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “หมา” สร้างความบันดาลใจให้ผมได้ค้นคว้าทดลองรูปแบบการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่เฉพาะจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบอย่างที่เคยใช้ เช่น การผสมเทคนิคสีน้ำมันกับอะคริลิค, การใช้สีน้ำ, การทำภาพพิมพ์, การทำประติมากรรม, การทำเซรามิค และการใช้วัสดุเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้ จากแนวความคิดที่สะท้อนสังคมผ่านชีวิตของสุนัข ต่อเนื่องถึงความสนใจสู่วิถีชีวิตของคนในสังคม ที่สะท้อนพฤติกรรม ความแตกต่างหลากหลาย กาลเทศะที่ร่วมยุคสมัยเดียวกัน แนวความคิดและแรงบันดาลใจ จากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนด้วยความดี ความงาม และความจริง ในบรรยากาศของประเพณีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา การผสมผสานเทคนิคการวาดตามแนวทางจิตรกรรมเหมือนจริง ตามทัศนะในสิ่งที่เห็น สัมผัส รับรู้ด้วยตาเนื้อ และการปะติดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เกิดการซ้อนทับรูปทรง สร้างมิติและเกิดการเคลื่อนไหว ความพล่าเลือนทางการมองเห็น อีกทั้งการมุ่งหมายให้รู้สึกถึงการลื่นไหลของวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิถีชีวิตขอผู้คนในสังคมปัจจุบันที่สะท้อนกลับไปสู่ผู้ชม”
.

นิทรรศการภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธในสังคมไทยร่วมสมัย จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ ห้องเฉลิม นาคีรักษ์