“งานสงกรานต์” ม่วนชื่น ตามแบบประเพณีอีสาน

เมษายน 12, 2019 | คอมเม้น 0

“ศพด.ศรีสงครามจัดงานสงกรานต์ให้เด็กๆม่วนชื่นตามแบบประเพณีอีสาน”
.
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จัดงานประเพณีสงกรานต์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมเล่นสงกรานต์ตามแบบประเพณีสงกราน์ของชาวอีสาน โดยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีสงคราม นางสาว ธาริณี เครือวาคำและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กและนักเรียน ร่วมงานกันอย่างมีความสุข