“คณะวิจัยลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำลุ่มน้ำ น่าน-ยม ที่อุตรดิตถ์”

เมษายน 11, 2019 | คอมเม้น 0

พลตรี ดร.ศิลปานนต์ ลำกูล และ ดร.ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง พร้อมคณะวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเขื่อนผาจุกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นาย มรกต อารียะ ประธานโครงการเรารักษ์น้ำอุตรดิตถ์และคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบโครงการแผนงานทรัพยากรน้ำในอดีตและปัจจุบันที่ร้านอาหารป้าสำราญ หน้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์(ใกล้คลองโพ)และได้พบกับผู้นำชุมชนในพื้นที่คาบเกี่ยวลุ่มน้ำ น่าน-ยม ที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้สภาพโดยรวมของทรัพยากรน้ำในพื้นที่อยู่ในช่วงเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้ง โดยคาดว่าหลังสงกรานต์สถานการณ์จะดีขึ้นเพราะอาจได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน