ต้นซากุระเมืองไทย กำลังเบ่งบานสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว

มีนาคม 20, 2019 | คอมเม้น 0

ต้นดอกชัยพฤกษ์ ที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นซากุระเมืองไทย กำลังเบ่งบานสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวมีอยู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่าน ในขณะนี้
.
ต้นดอกชัยพฤกษ์หรือ ต้นซากุระ เมืองไทยจะเห็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ จะดูเด่นกว่าต้นไม้ทุกชนิดถ้าได้มองเห็น ต้นชัยพฤกษ์
จะมีดอกสีขาวอมชมพู ออกมาเต็มต้น โดยที่จะไม่มีใบให้เห็น สำหรับที่จังหวัดน่าน ส่วนที่อื่นก็จะมีใบ สีเขียวออกมาด้วย

ถ้านักท่องเที่ยวเมื่อได้พบเห็น ก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก ในความสวยของ ดอกชัยพฤกษ์ ขณะนี้ นายธนทรัพย์ สิงห์นะ รองนายกองค์การบริหารตำบลเปือ กล่าวว่า มีโครงการจะปลูกริมถนน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
.
คาดว่าอีกประมาณ 4-5 ปีก็คงจะเห็นผล จะเห็นความสวย ของสองข้างทาง อำเภอเชียงกลาง อย่าง สวยงาม นักท่องเที่ยวคงแห่มาท่องเที่ยว ระยะการปลูกดอกต้นชัยพฤกษ์ ในระยะ 4 ปีก็จะมีดอก ก่อนที่จะออกดอกใบจะร่วงทั้งหมดก่อน
.
ถึงจะออกดอก ช่วงที่ออกดอกก็เดือนมีนาคม และจะร่วงหล่นประมาณต้นๆเมษายน ขณะนี้ก็จะมีทั่วไปในพื้นที่จังหวัดน่านแต่แต่ไม่มากนัก ถ้ามองเห็น ต้นชัยพฤกษ์ ก็จะเห็นโดยเด่นชัดสวยงามกว่าไม้ทุกชนิดในขณะนี้

ต้นกัลปพฤกษ์จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ประมาณ 5-15 เมตร มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 12 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง แต่ไม่หนาแน่นทึบ แตกกิ่งต่ำและทอดกิ่งยาวขึ้นสู่ด้านบน เปลือกต้นด้านนอกเรียบเป็นสีเทา
.
ส่วนเนื้อไม้เป็นสีเหลืองถึงสีน้ำตาล บริเวณยอดและกิ่งอ่อนมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมหนาแน่น ผลชัยพฤกษ์ ผลแห้ง ลักษณะเป็นฝักรูปทรงกระบอก ผิวฝักเรียบเกลี้ยงไม่มีขน ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร
.
ฝักอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ฝักแก่จะไม่แตก ภายในฝักมีเมล็ดประมาณ 40-50 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมแบน มีสีน้ำตาลเป็นมัน นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนำเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้า ขึ้นได้ในดินทั่วไป
.
สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยสมบูรณ์ ชอบความชื้นปานกลาง แสงแดดแบบเต็มวัน พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศพม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ในประเทศไทย
.
พบขึ้นได้ตามป่าแดง ป่าโคก ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป (บางครั้งพบอยู่บนเทือกเขาหินปูนที่แห้งแล้ง) ที่ระดับความสูงประมาณ 300-1,000 เมตร