หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 32 ช่วยดับไฟป่าพื้นที่จังหวัดน่าน

มีนาคม 27, 2019 | คอมเม้น 0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 32 กองกำลังผาเมือง ระดมกำลังพล เร่งดับไฟป่า ในพื้นที่ 3 อำเภอ เสียหาย เกือบ 100 ไร่ สั่งออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังไฟป่า ทั้งกลางวันและกลางคืน
.
พันเอก รัตนะ พัฒนโสภน ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 32 กองกำลังผาเมือง สั่งการให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 32 กองกำลังผาเมือง เร่งดับไฟป่า ในพื้นที่ 3 อำเภอ มี ร้อยโท ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207
.
จัด ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3ชุด ร่วมกับ ราษฎร์บ้านใหม่ชัยธงรัตน์ ดับไฟป่า บริเวณ พื้นที่สันห้วยตูบ พิกัด QB 134673 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้

จากการสำรวจพื้นที่ป่าได้รับเสียหายประมาณ 10ไร่ ส่วนชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 2 ร้อยโท พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผู้บังคับกองร้อย จัด ชป.ควบคุมไฟป่าและหมอกควันที่ 2 ร่วมกับ จนท.อุทนายขุนสถาน ราษฎรบ้านน้ำลีใต้ ร่วมกันดับไฟป่า บริเวณ พื้นที่ห้วยเป็ก พิกัด 47QPA577054 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำลีใต้ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น 
.
สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ จากการสำรวจพื้นที่ป่าได้รับเสียหายประมาณ 50ไร ส่วนชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 3 ร้อยโท รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.3206 ชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควัน พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า และผู้นำท้องถิ่น ได้
.
ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ในตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง ร่วมดับไฟป่า บริเวณ พื้นที่ห้วยหลุ พิกัด PB 945 557 บ้านภูคำ หมู่ที่ 3 ผลการปฎิบัติ สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ และทำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่ม

จากการสำรวจพื้นที่ป่าได้รับเสียหายประมาณ 10 ไร่ ส่วนการดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากบางแห่ง เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน