งานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานสืบสานตำนานชาติพันธ์ ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ 25, 2019 | คอมเม้น 0

นายชนาธิป ยิ้มแย้มในอำเภอปัวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานสืบสานตำนานชาติพันธ์ ประจำปี 2562
.
โดยมี นายชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวานิช ประธานชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว กล่าวรายงานในนามประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานสืบสานตำนานชาติติพันธ์ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน
.
(1)
เพื่อเป็นการสืบสานงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานสืบสานตำนานชาติติพันธ์ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
(2) เพื่อเป็นการนำเสนอชนชาติพันธุ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอปัวต่อสาธารณชน
(3) เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวของอำเภอปัวในอันที่จะก่อให้เกิดรายได้นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอำเภอปัว

การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมอาทิการจัดขบวนแห่ชาติติพันธ์ของตำบลต่างๆ การแสดงบนเวทีของชุมชน การประกวดธิดาพญาผานอง การแสดงเดินแบบชุดพรรษา ณัฐพรรวมผ้าทอไทลื้อ
.
โดย OTOP ป้าหลอมบ้านเก็ด OTOP -ส่งออกประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณอ้อยผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อสู่ AEC
แข่งขันกีฬา การประกวดร้องเพลงและอื่นๆอีกมากมาย
.
ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยดียิ่ง