มโนราห์ไข่เหลี้ยม สุดปลื้ม!!! เข้ารับ ป.เอก (ดอกเตอร์กิตติมศักดิ์)

กุมภาพันธ์ 21, 2019 | คอมเม้น 0

มโนราห์ไข่เหลี้ยม สุดปลื้ม!!! เข้ารับ ป.เอก (ดอกเตอร์กิตติมศักดิ์) จาก Los Angeles Development Church & Institute
.
มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย หรือ นายภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์ เป็นปลื้มอย่างที่สุดในชีวิต ที่ได้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ (ดอกเตอร์กิตติมศักดิ์) สาขาพัฒนาชุมชน Doctor Of Community Development จาก Los Angeles Development Church & Institute โดยมี รศ.ดร.สมคิด  แก้วประสิทธิ์  ผู้แทนจากสถาบันประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบ และมีคุณแม่พร้อมทั้งคนในครอบครัวร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า

“ปริญญา ดอกเตอร์กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชนที่ได้รับ คือเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่อีกรางวัลหนึ่งในชีวิต ส่วนตัวผมแล้ว ผมตระหนักอยู่เสมอว่า ผมจะตั้งใจรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ โดยการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน อีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจคือ การเป็นตัวอย่างที่ดีและปลูกฝังเจตคติ ต่อยอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน และสัญญาว่าจะทำต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด”

ประวัติส่วนตัว
.
นายภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์  เกิดวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2524 ปัจจุบัน อายุ 38 ปี  ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
.
นายภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์ มีชื่อเล่นว่า ไข่เหลี้ยม เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายวิเชียร อนุวัฒนวงศ์ และนางประนอม อนุวัฒนวงศ์
.
นายวิเชียร อนุวัฒนวงศ์  ผู้เป็นบิดาได้ร่วมงานกับคณะมโนราห์ประเสริฐ โสภณศิลป์ มโนราห์พิณพรรณ พัทลุง และได้เป็นสมาชิกของคณะมโนราห์ขำคมประภาศิลป์ ซึ่งเป็นคณะมโนราห์ของพี่ชายคือนายขำคม  อนุวัฒนวงศ์  เป็นคณะมโนราห์ที่มีชื่อเสียงมากในภาคใต้ และได้แยกตัวออกมาตั้งวงของตัวเอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในนาม มโนราห์วิเชียร ศรชัย โดยคุณพ่อวิเชียร ทำหน้าที่เป็นนักร้องนำและเป็นพระเอกและของคณะเนื่องจากในสมัยนั้นการแสดงโนราจะมีการแสดงละครหรือการแสดงนิยายเข้าร่วมด้วย จนสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย
.
บุตรของมโนราห์วิเชียร ศรชัย ทุกคนจะมีหน้าในคณะมโนราห์ทั้งหมด เว้นแต่นายภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องที่ไม่สนใจในเรื่องการรำมโนราห์ แต่ชอบที่จะเป็นตลกและพิธีกรจึงได้ออกจากบ้านไปร่วมงานกับวงคาราวานลูกทุ่ง ตอนอายุ ๑๑ ปี

ด้วยความห่วงใยในอนาคตของลูก มโนราห์วิเชียร  ศรชัย  จึงได้นำไปฝากฝังไว้กับวงดนตรีศรีวิชัยโชว์ ของเอกชัย ศรีวิชัย ซึ่งเป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งภาคใต้ และได้ทำหน้าที่ตลกและพิธีกรในวงดนตรีศรีวิชัยโชว์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในขณะที่ร่วมวงอยู่กับ วงดนตรีศรีวิชัยโชว์ เอกชัย ศรีวิชัย ก็ได้ฝึกให้รำโนรา เนื่องจากเล็งเห็นว่าคุณพ่อวิเชียรตั้งใจที่จะให้มาฝึกฝนเพื่อจะให้กลับไปสานงานต่อวงของบิดา แต่ก็ไม่สามารถทำให้นายภูมิพัฒน์ สนใจในการรำมโนราห์ได้ กลับต่อต้านมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความพยายามของเอกชัย ศรีวิชัย สามารถปลูกฝัง ฝึกสอนและโน้มน้าวจิตใจจนนายภูมิพัฒน์ เริ่มหันกลับมาฝึกฝนการรำมโนราห์  ด้วยการถือกำเนิดภายใต้ครอบครัวของคณะมโนราห์  จึงคลุกคลี คุ้นเคยอยู่กับสิ่งแวดล้อมของการแสดงมโนราห์ ตั้งแต่วัยเด็ก กอปรกับความเป็นคนขยัน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว จนจดจำท่ารำและสามารถแสดงการรำมโนราห์าท่านกแขกเต้าเข้ารัง จากเวทีวงดนตรีของศรีวิชัยโชว์ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นอย่างมากและได้หาความรู้เพิ่มโดยฝึกรำมโนราห์แบบโบราณจากมโนราห์สมพงษ์น้อย ศ.สมบูรณ์ศิลป์ เช่น การแทงเข้-คล้องหงส์ การแทงพอก ฯลฯ การทำพิธีเหยียบเสน แก้บน จนกระทั่งคุณพ่อวิเชียร ล้มป่วย จึงต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกของวงดนตรีศรีวิชัยโชว์ เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจการของวงโนราวิเชียร ศรชัย สืบทอดต่อจากบิดาเมือมีอายุได้ ๑๗ ปี
.
และสามารถรำมโนราห์ โชว์หน้าเวทีจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงอย่างมากจากการรำโนราแบบประยุกต์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 โนราวิเชียร ศรชัย บิดาได้เสียชีวิตลง และใช้ชื่อว่า มโนราห์  วิเชียร ศรชัย (ไข่เหลี้ยม) จนถึงปัจจุบัน และได้สร้างชื่อเสียงจนได้รับการขนานนามว่า “เจ้าชายมโนราห์”