มทบ.ที่38จัดพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กุมภาพันธ์ 20, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดน่านและครอบครัว
.
มี มณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที 10 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่2 และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จำนวน 300 นาย ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และอนุรักษ์ประเพณีของปวงชนชาวไทย เนื่องใน “วันมาฆบูชา” เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และอุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
.
และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี
.
วันมาฆบูชา มาจากคำว่า มาฆบูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันเพ็ญที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ถือกันว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะประกาศหลักพุทธธรรม
.
เพื่อเป็นการเตรียมส่งพระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายออกไป จึงได้แสดงหลักพุทธธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์
.
ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ได้แก่ การไม่กระทำความชั่วทั้งปวง, ปฏิบัติแต่ความดี และ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์