ประชุม “Workshopการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำน่าน”

กุมภาพันธ์ 26, 2019 | คอมเม้น 0

ว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แจงว่าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก
.
จัดประชุม “Workshopการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำน่าน” ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ(แผนบูรณาการ)การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2563 ณ รร.เรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เชิญร่วมประชุม ได้แก่ นายมรกต อารียะ หน.ศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิว จ.อุตรดิตถ์ และคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน นายนเรศ กัลปนาไพร, นายมานพ ก้อนเพชร(พิจิตร), นายวุฒิไกร กุลกัลป์ชัย(น่าน), นายมานะ วุฑฒยากร(พิจิตร) นายสุพล เธียรสูตร นายพันธ์พัฒน์ พิชา(น่าน) และส่วนราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำภาคส่วนต่างๆ
.
และคกก.ลุ่มน้ำน่านที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 12 ก.พ,2562 ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลาง จ.พิษณุโลก