“ปฏิบัติการ “ระดมกวาดล้างหมายจับผู้ต้องหาคดี Romance Scam และ Call center ”

มกราคม 5, 2019 | คอมเม้น 0

ปฏิบัติการ “ระดมกวาดล้างหมายจับผู้ต้องหาคดี Romance Scam และ Call center” ระหว่างวันที่ 17 – 28 ธ.ค. 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
.
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ และได้เร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม
.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.)
.
โดยได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดในการติดตามจับกุมคนร้ายซึ่งมีแผนประทุษกรรมที่ซับซ้อน การกระทำผิดมีการแบ่งหน้าที่กันทำและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

ซึ่ง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.) ได้ประสานการปฏิบัติกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบาย One World One Team โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง
.
ภายใต้นโยบาย หมายจับคดี Romance Scam และ Call Center เป็น ศูนย์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤษกร  พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง ผบก.ตม.3, พล.ต.ต.พนัญชัย  ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.
.
จึงได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.)เร่งรัดการจับกุมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไว้แล้ว


โดยในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นความผิดในคดี Romance Scam รวมจำนวน 46 ราย
และ ผู้ต้องหาในคดี Call center รวมจำนวน 57 ราย โดยมีเป้าหมายการจับกุมผู้ต้องหา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
.
​โดยมีผลการปฏิบัติได้ดังนี้
.
​- จับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ คดี Romance Scam ได้จำนวน 9 ราย ( 9 หมาย)
​- จับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ คดี Call Center ได้จำนวน   8 ราย (8 หมาย)​
.
รวมจับกุม Romance Scam และ Call Center ทั้งหมด 17 ราย โดยผู้ต้องหาเป็นชาวไทยทั้งหมด
.
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) 
ยังคงดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่ยังหลบหนีทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ต่อไป!!
.
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!
.
:ทีมข่าว อาชญากรรม เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!