• ตำรวจ ทหาร

“ผบ.ตร./ผบช.สตม.!!ทำพิธี ลงนามบันทึกการหารือ ความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลเซีย!!

มกราคม 4, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
.
พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกการหารือ ระหว่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย
.
โดยพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

โดย ตัน ศรี โต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ฟูซี บินฮารูน (Tan Sri Cato , Sri Mohammad Fuzi bin bar in) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
.
และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน อาหรับ ( dato , mohd zulfikar bin Ahmad )
ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและหนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
.
รวมไปถึงด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ส่งผลต่อราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ลักซ์ซูร ี่คอลเลคชั่น โฮเต็ล ถนนวิทยุกรุงเทพฯ

โดยการประชุมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
.
ประกอบด้วยการหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและสกัดกั้นผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
.
และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ประชุมในการสัมมนา ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันรวมไปถึงความร่วมมือในหัวข้ออื่นๆซึ่งมีการตกลงร่วมกันโดยพหุภาคี

การลงนามบันทึก การหารือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองในครั้งนี้ม ีพลตำรวจโท สุรเชษฐ ์หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
.
ตัน ศรี โต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ฟูซี บินฮารูน (Tan Sri Cato , Sri Mohammad Fuzi bin bar in) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

.
และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน อาหรับ ( dato , mohd zulfikar bin Ahmad ) ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและหนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นผู้แทนของทั้งสองประเทศ

พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล กล่าวว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มาหารือและร่วมลงนาม เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการข้ามพรมแดนของบุคคลทั้งสองประเทศอย่างถูกกฎหมาย
.
ขั้นตอนตรวจคนเข้า – ออกเมือง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมโลกเข้าด้วยกันพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองแรงงานผิดกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศ
.
โดยได้มีการเน้นย้ำถึงการใช้มาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชนและ หลักนิติธรรมและเชื่อว่า ในอนาคตข้างหน้าทั้งไทยและ มาเลเซียจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันได้เป็นอย่างดีและ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานร่วมกัน
.
ภายใต้แนวทาง “วันทีมวันเวิลด์” คือตำรวจทั้งโลกเป็นทีมเดียวกันในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งการผ่านแดน การตรวจคัดกรอง การจัดเก็บข้อมูลบุคคลยานพาหนะเพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างสองประเทศสะดวกมากขึ้นภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
.
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!
.
:ทีมงาน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ รายงาน!!