“กอ.รมน.จ. ประจวบฯ!!ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือ ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก!!

มกราคม 23, 2019 | คอมเม้น 0

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับหน่วยงานในจว.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือ ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก!!
.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.โดย พ.อ.กานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นาย สุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายกอง์การบริหารส่วนตำบล แสงอรุณนางโนรี ฉันตรบรรยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบ คีรีขันธ์

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจกับครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต. แสงอรุณจำนวน 5 ราย ดังนี้
.
1. นาง แรม ฮวดใช้เจริญ อยู่บ้านเลขที่ 74/4
2. นาง ช่วย สีเอี่ยม อยู่บ้านเลขที่ 26/3
3. นายโอภาส ทอดสนิท อยู่บ้านเลขที่ 139/9
4 .น.ส สุรินทร์ แม้นแล้วมา อยู่บ้านเลขที่ 74/4
5. นายหิรัญ แม้นแล้วมา อยู่บ้านเลขที่ 160/10
.
พร้อมทั้งได้ร่วมกันมอบ ถุงยังชีพ รายละ 1 ถุงและน้ำดื่ม ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการสนับสนุนมาจาก “มูลนิธิพระราหู  ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ ต่อไป ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว!!
.
ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!
ทีมข่าวอาชญากรรม เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!

More from my site