ฤกษ์วันครู จุดพลุ “ชาติไทยพัฒนา” สาขาแรกกรุงเทพฯ กำเนิดถิ่นฐานมังกรพันธ์ใหม่ ย่านวังทองหลาง

มกราคม 17, 2019 | คอมเม้น 0

วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.ภักดีหาญ หิมะทองคำ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขตพื้นทีกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกพรรคและเลขานุการคณะทำงานฯ, ดร.ทวี รักสกุล รองประธานฯ, นายสันติ ระฆังทอง หัวหน้าที่ปรึกษาคณะทำงานฯพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยสมาชิกพรรคฯ เขตกรุงเทพมหานคร ของเขตการเลือกตั้งที่ 8 เยี่ยมเยียนและแสดงความยินดี กับสมาชิกกับการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ณ ลานกีฬาของชุมชนคลองพลับพลา 40 ไร่ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายจักษุนัท ไสเกื้อสุวรรณ สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และนายคมสันต์ ฤดีกุลรังสี สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 128 คน ในวันนี้ได้มีสมาชิกพรรค ในเขตเลือกตั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร จำนวน 63 คน มาประชุมร่วมกันโหวต ผลการเลือกตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา ประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ผลดังนี้ 1. นายมนตรี คำศิริ ได้ 38 คะแนน 2. นายจำเนียร จันตั้ง ได้ 15 คะแนน 3. นางแก้วกัลยา จตุรพนิต ได้ 10 คะแนน

นอกจากนี้ยังมีมติให้พิจารณาตั้งสถานที่ทำการตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาขึ้นที่ชุมชนคลองพลับพลา 40 ไร่ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ทำการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนาประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ด้วย ถือเป็นนิมิตหมายสำคัญในการก่อกำเนิดสาขาแรกของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มุ่งหวังยึดพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นฐานสำคัญด้วยอีกแห่งหนึ่ง