• ตำรวจ ทหาร

“ผู้การปิ่น!!เป็นประธานการฝึกอบรมผู้ปกครองและเยาวชนซึ่งมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันในทางและพฤติตนไม่สมควร!!

มกราคม 22, 2019 | คอมเม้น 0

“ผู้การปิ่น!!เป็นประธานการฝึกอบรมผู้ปกครองและเยาวชนซึ่งมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันในทางและพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่งคสชที่22และ46/2558 !!

วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมี พลตำรวจตรี นิติธร จินตกานนท์ กองบังคับการตำรวจจราจร ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชนผู้ปกครอง โดยร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงคมนาคม กองบัญชาการกองทัพบกและกองทัพไทย กองบังคับการตำรวจจราจร

ทีมข่าวอาชญากรรม เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!