“ผบช.สตม.!!เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ( Child Advocacy Center, Thailand !!

ธันวาคม 4, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. และหัวหน้าคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอิน เตอร์เน็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TICAC)พร้อมด้วย พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบช.ภ.1,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3
.
ได้เดินทางมาทำการเปิดศูนย์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ( Child Advocacy Center, Thailand) ที่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ลงนามข้อตกลงตามโครงการอินเตอร์เน็ตปลอดภัยและป้องกันการค้ามนุษย์ในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ร่วมกับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ
.
และ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร), พล.ต.ท. มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบก.ปคม., นางวีรวรรณ มอสบี้ ผู้อำนวยการโครงการ HUG Project และผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเชียงใหม่ (CAC), Mr.Michael Hart Founder/CEO

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเชียงใหม่(CAC)และได้เข้าพบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้ามนุษย์กับผู้แทนจาก FBI และ HSI ที่มาร่วมพิธีอีกด้วย
.
ที่ผ่านมา TICAC ได้รับเบาะแส จำ นวน 209 เรื่อง ดำเนินคดีไปแล้ว 121 คดี และ ที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อ และมีแนวโน้มที่เด็กจะถูกล่อลวงนั้นเพิ่มมากขึ้น
.
ดังนั้นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จับมือกับโครงการ HUG ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคณะทางาน ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (TICAC)

ซึ่งเล็งเห็นความสาคัญของ ปัญหาดังกล่าวและเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการล่อลวงต่างๆ กับเด็กและเยาวชนและให้ เด็กได้ทราบถึงช่องทางการขอความช่วยเหลือกรณีที่เด็กหรือคนรอบข้างประสบเหตุการณ์ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ อินเตอร์เน็ตปลอดภัยป้องกันภัยและป้องกันการค้ามนุษย์ (ปลอดภัยในโรงเรียนและมูลนิธิฯ) เพื่อสร้างระบบป้องกันไม่ให้
.
โดยโครงการนี้ จะครอบคลุมจำนวนเด็กนักเรียน 3,000 คน จากโรงเรียน ทั้งหมด 6 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรพัฒนาเอกชน 3 แห่ง (สถานสงเคราะห์และมูลนิธิฯ) ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ระหว่างศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้แทนจากกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่!!
.
#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

:ทีมข่าวนสพ.เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!