“การจัดการอบรม เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ !!

พฤศจิกายน 1, 2018 | คอมเม้น 0

“การจัดการอบรมเจ้าหน้าที่งานตรวจมลภาวะ จากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ !!
.
วัน พุธที่ 31 ตุลาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี
.
– พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร.
– พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.
– พ.ต.ท.สมเกียรติ อนันตกาล รอง  ผกก.5 บก.จร.
– พ.ต.ท.รัฐฉัตร พันธุ์สุข สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.
.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร(กทม.) ร่วมแถลงการณ์รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่มีการเผยแพร่ หลักการตรวจวัดควันดำลักษณะงานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษอธิบาย ถึงหลักการและวิธีการตรวจวัดควันดำแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรงานตรวจพิสูจน์มลภาวะและสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครอธิบายเกี่ยวกับภาวะฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

ในวันดังกล่าว บก.จร.ได้จัดอบรมโครงการเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำ(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ให้กับข้าราชการตำรวจ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. และหน่วยงานร่วม ได้แก่
.
กรุงเทพมหานคร , สำนักงานขนส่งทางบก และสถาบันมาตรวิทยา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ กก.5 บก.จร.
.
โดยได้ รับการสนบสนุนวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ ประกอบไปด้วย
.
– นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
.
– นายอธิราช ทองบุญ 
นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
– นายกิติพัฒน์ ล่ำสัน 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจมลพิษ 2 กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งทั้งหมดได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรการจัดอบรม ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.จร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนต่อไป!!