พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน เปิดตัวพรรคคึกคัก…

พฤศจิกายน 14, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาผู้นำต้นแบบมหาพุทธสิกขาลัย อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมสัมมนากรรมการบริหารพรรค นำโดย นายประมวล พิมพ์เสน (ประธานสมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติ จ.ขอนแก่น)  เป็นหัวหน้าพรรค และนายรักสยาม นามานุภาพ(นายกสมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค) เป็นเลขาธิการพรรค โดยพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปพป.) DEMOCRACY FOR PEOPLE PARTY นำอดีตมหาเปรียญทุกชั้น ตั้งแต่ ป.ธ.๙ จนถึงประโยค ๑-๒ เข้าร่วมกว่า 50 คน และถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองของชาวพุทธกลุ่มใหญ่ที่สุด
.
โดยขณะที่นายรักสยาม นามานุภาพ เลขาธิการพรรค ได้พูดถึงนโยบายพรรค ว่าพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน จะเป็นพรรคเพื่อประชาชนเป็นพรรคสายกลาง ไม่นิยมความรุนแรงโดยนำธรรมะเป็นแนวปฎิบัติในการดำเนินงาน นำพาประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ หลายองค์กร เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมและกลุ่มชาวพุทธประมาณ ๗ ล้านคนทั่วประเทศ และคาดว่าจะได้ที่นั่ง สส.ในสภากว่า 50 ที่นั่ง
.