“เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 28, 2018 | คอมเม้น 0

เครือสหพัฒน์ จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน โชว์แนวคิดโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์ 11 โครงการ
.
พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษฟรี ทั้งสอนอาชีพ อบรมความรู้ บริการทางการแพทย์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ชุมชน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดลำพูนมาร่วมงาน ซึ่งนับเป็นการแสดงพลังความร่วมมือตามแนวคิดประชารัฐ
.
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ 
กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขานรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ
.
ด้วยเหตุนี้ เครือสหพัฒน์จึงได้จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
.
โดยงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจนับเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงผลงานโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์แล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ

อาทิ สาธิตการเย็บถุงผ้า อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีและสอนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน อบรมให้ความรู้การดูแลสุขอนามัยช่องปาก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและสอนวิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตกแต่งหมวกเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโม กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทำสบู่จากสมุนไพร การจำหน่ายสินค้าจากชุมชน เป็นต้น
.
สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย
.
โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โครงการSahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
.
โครงการ 
Smart Science Teacher โดยบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการOCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดยบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
.
ครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน
.
โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โครงการ LION Oral Health Promotion and Preventionโดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด