เปิดตาแล้วใช้ใจเปิดกว้าง Open your eyes Open your mind

ตุลาคม 15, 2018 | คอมเม้น 0

Art Exhibition by 12 Artists
1 – 29 ตุลาคม 2018, ที่อาคารอาเหนก ป้าสง, ช่างชุ่ย
.
การพัฒนาคิดค้นทักษะในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่ามนุษย์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราสามารถเห็นได้รอบตัว รวดเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทัน การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไหลบ่า ยิ่งในโลกออนไลน์นั้นได้เปิกโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้เห็นสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกับเรามากขึ้น ศิลปะก็เช่นกัน ในโลกตะวันออกและตะวันตกมีความต่างกันในเชิงความเชื่อ รูปแบบและสไตล์แต่เป้าหมายเดียวกันเพื่อจรรโลงจิตใจให้มนุษย์ไม่ได้หลงลืมความฉลาดอีกด้านหนึ่ง  คือความฉลาดทางอารมณ์ ยิ่งในปัจจุบันศิลปะมีการผสมผสานกันจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง แตกต่างจากในอดีตอย่างมากมาย หลากหลายการสร้างสรรค์ บนความหลากหลายนี้ทำให้เรามองงานศิลปะในแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว แต่ต้องใช้ใจที่เปิดกว้างความหลากหลายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
.
งานนิทรรศการ Open your eyes Open your mind “เปิดตา เปิดใจ” ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ได้เห็นแนวทางของงานศิลปะอัตตาลักษณ์ของศิลปินที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ตามแนวทางของศิลปินทั้ง 12 ท่าน ที่แตกต่างจากรูปแบบงานที่เป็นรากเหง้าในอดีต แต่ถูกพัฒนาต่อยอดผสมผสานตอบสนองสิ่งที่ศิลปินต้องการนำเสนอเพื่อรับใช้สังคม สุนทรียภาพในงานศิลปะมีส่วนช่วยขัดเกลาแต่งเติมจิตใจผู้คนให้มีความอ่อนโยน หรือแม้แต่สามารถเอาไปคิดต่อยอดในมุมอื่นได้ ซึ่งบางครั้งสิ่งเล็กๆ ที่ศิลปินหยิบจับมานำเสนอนั้นอาจเปิดมุมมองใหม่ๆ จินตนาการก็สำคัญ ความรู้ก็สำคัญ สองสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ หวังได้ว่างานนิทรรศการในครั้งนี้ จะช่วยเปิดตาเปิดใจของผู้ชมไม่มากก็น้อย
.

1. Artist : Gumsak Atipiboonsin
ชื่องาน Untitled 2018 – Oil on canvas 340 x 170 cm.
“ธรรมชาติ สรรสร้างความงาม ศิลปินถ่ายทอดผ่านจิตใจเบื้องลึกเป็นผลงาน”
.

2.Artist : Paramat Lueng-on
โลกียจิต – Acrylic on canvas 200 x 160 cm.
“ความคิด อารมณ์ แปรเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ ทุกขณะจิต สติ คอยสาดส่อง ประคับประคอง ให้เป็นไปในทิศทางที่ควร”
.

3.Artist : Opas Chotphantawanon
Crown face 1 2 3 – Mixed media 100 x 221 cm.
“ใครๆก็อยากสวม มงกุฏ…แต่สิ่งที่งดงามและมีคุณค่ายิ่งกว่าก็คือคุณงามความดีเท่านั้น”
.

4.Artist: Phantouch Wongpakdee
เพื่อชีวิต คิด สร้าง ทำ No. 1, 2, 3 – Mixed media ขนาด : 200 x 122 cm
“สรรพสิ่งของการดำรงอยู่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การประดิษฐ์คิดค้นสรรค์สร้างนวัตกรรม เพื่อนำพาชีวิตและโลกที่งดงาม”
.

5.Artist: Sanamchai Puangraya
ใบมะละกอ – สีอะคริลิคบนลินนิน ขนาด 170 x 150 cm.
“ตัวเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ผมใช้พลังของธรรมชาติ ในการสร้างสรรค์ สะท้อนผ่านผืนผ้าใบ”
.

6.Artist: Salahwarin Jaijuntuck
ADVENTURE AIRLINE – Acrylic on canvas 300 x 180 cm.
ผจญภัยไปกับสายการบินใหม่กับเกมส์ท้าทายระหว่างทาง เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่บางทีก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหน?
.

7.Artist: Sudrak Khongpuang
Colours of life / สีสันของชีวิต – Acrylic & Oil on canvas 300 x 200 cm.
สนุกกับการใช้ชีวิตในการสร้างโลกแห่งจินตนาการของเรา
.

8.Artist: Tetat Tanachoktaweporn
Mood Selection – Acrylic on canvas 200 x 250 cm.
“แปรรูปอารมณ์ที่เคลื่อนไหวของตนเองผ่านสัญลักษณ์ แล้วเลือกใช้อย่างมีสติ”
.

9.Artist: Ittiphon Phattarachon
ชื่องาน สัตบริภัณฑ์ – สีอครีลิค ทองคำเปลว เงินเปลวบนผ้าใบ ขนาด 150 x 100 ซม.
“ธรรมชาติ ภายนอกและภายในอีกทั้งการตีความ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า”
.

10.Artist: Narate Jung
Infinity Thoughts, 2018 – Acrylic and Oil on canvas 200 x 300 cm
“หนังสือ​ สิ่งของตรงหน้า​ อารมณ์​ เหตุการณ์​ ขณะวาด​ ประสบการณ์​ที่ผ่านมา และการสร้าง​สรรค์​ คืองานชิ้นนี้​ Infinity​%”
.

11.Artist: Jang Onanong
ความคิดสร้างสรรค์จากวัยเยาว์ – Acrylic on canvas 360 x 220 cm.
“ความคิดสร้างสรรค์จากวัยเยาว์คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในอนาคต”
.

12.Pacharaporn Baiposuwan
ปะ-ชุน – Acrylic on canvas 180 X 150 cm.