หมอหนิ่ง เปิดตัวหนังสือ “หมอหนิ่งเล่า ต.เต่า ออมสิน” หนึ่งในก้าวแรกของโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น

ตุลาคม 1, 2018 | คอมเม้น 0

หมอหนิ่ง เปิดตัวหนังสือ “หมอหนิ่งเล่า ต.เต่า ออมสิน” หนึ่งในก้าวแรกของโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น หวังให้ความรู้คนรักสัตว์ รักสัตว์ได้เป็น และถูกต้อง
.
เต่า ออมสิน กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้คนมากมายเศร้าใจไปกับเคราะห์กรรมของเต่าขนาดใหญ่ที่กินเหรียญที่นักท่องเที่ยวโยนลงไปด้วยความเชื่อผิดๆ
.
ด้วยเห็นความสำคัญของปัญหาดั
งกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของสัตว์มายาวนาน โครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น หนึ่งในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น
.
เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คนรั
กสัตว์ และประชาชนทั่วไป ในแง่มุม และมิติต่างๆ หลากหลายเรื่อง ทั้งนี้การเปิดตัวหนังสือ “หมอหนิ่งเล่า ต.เต่า ออมสิน” ถือเป็นก้าวแรกของโครงการโดยรายได้จากการขายหนังสือจะนำไปซื้อเครื่องเลเซอร์ เพื่อช่วยในการรักษา และสมานแผลสัตว์ เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสัตว์ให้สูงขึ้นอีกด้วย
.
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. นันทริกา ชันซื่อ (หมอหนิ่ง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้เขียนหนังสือ “หมอหนิ่งเล่า ต.เต่า ออมสิน” คุยให้ฟังถึงที่มาของหนังสือและโครงการดังกล่าวว่า “หมอเลือกมาเป็นสัตวแพทย์เพราะตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกผูกพันกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์
.
ได้ติดตามคุณพ่อซึ่งเป็นสั
ตวแพทย์มาโดยตลอด ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือพวกเขาก็ควรจะทำ ปัญหาของ “ออมสิน” คือ “ออมสิน” ถูกฆ่าหลายครั้ง ถูกฆ่าครั้งแรกด้วยการถูกยึดอิสรภาพนำมากักขังในบ่อ ครั้งที่สอง ถูกฆ่าด้วยการถูกให้กินอาหารที่ไม่เหมาะสม จนต้องมากินเหรียญและตายลงในที่สุด
.
กรณีของ“ออมสิน”ทำให้ทั่วโลกเห็
นความสำคัญของการกระทำของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์และตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ชีวิตหนึ่ง ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนาได้สอนไว้เรื่องการทำบุญ แต่หากทำผิดวิธีหรือไปเบียดเบียนใคร ก็คงจะไม่ได้บุญ หมอเองก็ได้แต่หวังว่า ออมสินจะเป็นครูให้พวกเราทุกคนไม่ทำบุญแบบผิดวิธี โดยทำร้ายชีวิตสัตว์ที่ทั้งแบบตั้งใจและแบบที่ไม่ตั้งใจต่อไป
.
แม้ว่าวันนี้จำนวนคนรักสัตว์มี
มากขึ้นและเกินครึ่งรักสัตว์ไม่เป็น โดนทารุณแบบไม่ตั้งใจมากขึ้น หมอจึงมีความต้องการที่จะเปลี่ยนทัศนคติจากรักไม่เป็น ให้เป็นรักให้เป็น และที่ผ่านมา หมอได้รับรู้และหาทางแก้ปัญหา ด้วยการจัดตั้งโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์
.
โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การดูแล  และการเข้าใจแก่นแท้ของสัตว์ประเภทนั้นๆ แก่คนรักสัตว์”
.
นายนพดล ประพิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพฯ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ประเทศไทย และ ผู้บริหารซีไลฟ์ แบงคอก
 อควาเรียมระดับโลก ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น และหนังสือหมอหนิ่งเล่า
.
ต.เต่า ออมสิน กล่าวว่า “ซีไลฟ์ฯ ชื่นชมและสนับสนุนโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น เพราะเป็นโครงการที่มีแนวความคิ
ดและจุดมุ่งหมายเดียวกับเรา ซึ่งเป็นอควา-เรียมระดับโลกที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกใต้ทะเลอย่างยั่งยืน  อาทิ เราทำโครงการอนุรักษ์ของตัวเอง และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์อื่นๆ มากมาย
.
การร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล และช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็
บและพิการ จากการระดมทุนผ่านการจำหน่ายริสแบนด์ (Wristband) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เราจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และช่วยให้สังคมส่วนรวมเรียนรู้ที่จะรักสัตว์อย่างถูกวิธี และอนุรักษ์สัตว์อย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน”
.
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 ซึ่งให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า ว่า “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลักอยู่หลายประการ เช่น การกำหนดนโยบายจัดทำแผนการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการปรับปรุง
.
แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ  มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยื
นภารกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู พืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
.
และฟื้นฟูทรั
พยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างแท้จริง จากกรณีของเต่าออมสินเอง ทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบที่มนุษย์ได้กระทำ และมีผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์รวมถึงการเห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ทะเลในการที่จะรักษาให้หายจากการเจ็บป่วย ด้วยความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ
.
ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุ
ดเริ่มต้นที่พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตสัตว์ ดังนั้นเราควรร่วมมือกันสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างที่มนุษย์เอาเปรียบสัตว์ ไม่ใช่เพียงเฉพาะสัตว์น้ำ แต่รวมถึงสัตว์ทุกประเภทรอบๆ ตัวเรา
.
สำหรับที่มาของโครงการ 
Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น หมอหนิ่งได้รวบรวมและชักชวนทีมงาน เพื่อสร้างโครงการที่มีประโยชน์ต่อโลกของเราและโลกของสัตว์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เพื่อสัตว์ทั้งหลายจะได้ถูกฮักและถูกรักให้เป็น มากกว่าที่ผ่านมา
.
Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น 
อาจจะอธิบายความหมายได้ว่า
.
-GIVE หมายถึง ให้มากกว่า รับน้อยลง
-THEM หมายถึง สัตว์ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะที่เลี้ยงหรือชอบ
-HUG หมายถึง มอบการกอด มอบความรัก เป็นภาษาถิ่นหมายถึงความรัก
-รักสัตว์ให้เป็น หมายถึง รักทุกสายพันธุ์ ให้ความเมตตาแก่สัตว์ทุกประเภท ไม่เจาะจง
.
และที่สำคัญคือ รักให้เป็น หมายถึง อยู่รอดปลอดภัย ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่เจ็บป่วย มีความอยู่ดี ไม่มั่วเลี้ยงหรือคิดไปเองว่าถู
ก ว่าดี ว่าใช่
.
โดยในโครงการ 
Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น จะประกอบด้วยโครงการย่อย เช่น
.
• หนังสือ ต.เต่า ออมสิน
• เดิน/วิ่ง/ปั่น รับเหรียญ ไม่โยนเหรียญให้เต่า
• ศิลปะใต้ทะเล ART IN THE OCEAN
• ปล่อยสัตว์ได้บุญไม่บาป
• ART ALBUM ใจเขา ใจเรา ใจสัตว์ โดยหมอหนิ่ง
• วิ่งกับสัตว์เลี้ยง PET & ME RUN RUN
• ระวังสัตว์ข้ามถนน
• มหัศจรรย์ชีวิตกระเบนยักษ์ไทย
• เต่าโรโบติค ขาไฮเทค
• ตามวาฬ ชมโลมา ให้ถูกทาง
.
สำหรับท่านที่สนใจซื้อหนังสือ หรือบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ กองทุนช่วยชีวิตสัตว์น้ำ
เลขที่บัญชี 123-1-35678-5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สยามสแควร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และส่งหลักฐาน
พร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ Line: gtah2018
หรือสอบถาม 089-111-6464” หมอหนิ่งกล่าวปิดท้าย