ผอ.สพม.32 ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ห่างไกลการพนันทุกประเภท

ตุลาคม 3, 2018 | คอมเม้น 0

รายงานข่าว ผอ.สพม.32 ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ห่างไกลการพนันทุกประเภท
.
นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เปิดเผยว่า ได้ให้โอวาทครูบรรจุใหม่
ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา
.
ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์
.
เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง
.
ผอ.สพม. 32 กล่าวอีกว่า ที่สำคัญอย่าเล่นการพนัน ขอให้ตั้งต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท การแบ่งรายได้ เพื่อการใช้จ่ายที่คุ้มค่า ออมเพื่ออนาคต
.
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ได้บรรจุครูผู้ช่วยที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา  จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 จำนวน 10 สาขาวิชาเอก 17 อัตรา
.
ประกอบด้วย วิชาเอกเกษตรกรรม  ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ บรรณารักษ์ ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น สาขาละ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 4 อัตรา ภาษาจีน 4 อัตรา และภาษาอังกฤษ 2 อัตรา จากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2561
.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 18 ราย  11 วิชาเอก 10 โรงเรียน ( วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี พลศึกษา ชีววิทยา ศิลปศึกษา และสุขศึกษา สาขาละ 1 อัตรา )