นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ชิน ประสงค์

กันยายน 24, 2018 | คอมเม้น 0

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ประจำปี ๒๕๖๑ “ชิน ประสงค์”
.
โดยมีอดีตผู้บริหารกรมศิลปากรและบุคลากรกรมศิลปากร รวมทั้งศิลปินอาวุโส อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยนิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
.
แนวทางการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าซึมซับศิลปะจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เสมือนกับแม่ที่คอยสอนลูกให้เข้าใจชีวิต ตลอดจนวิถีวัฒนธรรม การดำรงชีวิตในแผ่นดินถิ่นกำเนิด หล่อหลอมความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าตราบจนเท่าทุกวันนี้
.
ข้าพเจ้าประทับใจสิ่งที่อยู่รอบข้าง และสื่อออกมาเป็นความคิดฝัน โดยผ่านการเรียนรู้ ในวัยเด็ก ข้าพเจ้ามักมองท้องฟ้าและผืนน้ำ โดยคิดฝันไปต่างๆ นานา อันเป็นบ่อเกิดแห่งจินตนาการณ์อันกว้างไกลเหนือเหตุและผล และจะถ่ายทอดด้วยการบันทึก
.
ในวัยที่ข้าพเจ้าเข้าใกล้ศิลปะมากขึ้น ด้วยบุญคุณของผู้ที่แนะนำ อุปถัมภ์ด้วยโอกาสและความหวังดี คำชื่นชม และความกรุณาของครูอาจารย์ที่นำข้าพเจ้าสู่วิธีการ และการเรียนรู้ ด้วยผัสสะทั้งหลาย การสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาในกระดาษนั้นคือวิธีที่ได้ถูกแสดงออกในวิถีที่ตรง และเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น มากขึ้นทุกที
.
จนข้าพเจ้าได้เข้าสู่สถาบันศิลปะซึ่งข้าพเจ้าให้ความเคารพเทิดทูนและระลึกถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าเข้าใจศิลปะ ข้าพเจ้าเข้าสู่โลกภายในที่ลึกซึ้ง ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะเดินหันหลังกลับนับจากวันนั้น ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าศึกษาศิลปะนั้น ศิลปะคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจ และบ่งบอกถึงค่าของมนุษย์คนหนึ่งที่พึงจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่จะเป็นอาหารใจของมนุษย์ทั้งหลายทุกผู้ทุกนาม ในวันหนึ่งข้าพเจ้าโชคดีมากที่สุดในอีกหลายๆ ชีวิต ผู้ที่เรียนศิลปะ คือข้าพเจ้าไม่ต้องเดินทางอ้อม ข้าพเจ้าได้ศึกษาศิลปะอย่างต่อเนื่อง และได้ทำงานศิลปะโดยไม่ต้องเสียโอกาสไปทำอย่างอื่น อีกทั้งข้าพเจ้ายังคิดเสมอว่า นี่คือ “การตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการคนหนึ่ง จนครบอายุราชการ
.
การสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้าในทุกวันนี้ ข้าพเจ้าได้ผนวกความคิดฝันเชิงจินตนาการณ์ กับทั้งทักษะฝีมือในการรับราชการมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่เป็นเฉพาะตัว ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจมาทั้งชีวิตเป็นเสมือนคลังความรู้ที่จะนำมาใช้แสดงออกในผลงานศิลปะ โดยที่ชีวิตของข้าพเจ้าจะผูกพันธ์กับงานศิลปะอยู่ตลอดในทุกลมหายใจเข้าออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ ด้วยเงื่อนไขของเวลาในชีวิตที่ทุกคนต่างได้มาไม่เท่ากันเท่านั้น
.
ขอขอบคุณ : ภาพภ่ายโดย ศิริพร ดียิ่ง ช่างภาพกรมศิลปากร

ชิน ประสงค์  Mr. CHIN PRASONG
เกิด : ๖ มกราคม ๒๔๘๕
การศึกษา : ศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การทำงาน : ผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม ผู้เชียวชาญพิเศษเฉพาะด้านประติมากรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ปัจจุบัน :
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตัว ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนนทบุรี
เป็นคณะกรรมการพิจารณา การสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ๑๗/๔ หมู่ ๑ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ผลงานที่สำคัญ :
– พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
– พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี
– อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
– อนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี
– อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่
– พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดลำปาง
– พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
– พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
– พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ออกแบบภาพแกะสลักหินนูนต่ำ พระกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ นิเวศสถานย่านคลองสาน
– ออกแบบภาพและอำนวยการสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินททราบรมราชชนนี ๑๒ แห่ง
– พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ณ เชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
– ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๒ สุนัข
– ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “คุณทองแดง” และ “คุณโจโฉ”
.