“กองทัพเรือ!! วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ!! (แห่งใหม่)

กันยายน 18, 2018 | คอมเม้น 0

๑๘ ก.ย.๖๑ พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ(แห่งใหม่) ณ บริเวณพื้นที่โรงจอดรถกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
.
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพเรือได้เริ่มมีขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งเป็นการรวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากที่ต่าง ๆ ในกองทัพเรือ นำมาสงวนรักษาไว้ ที่อาคารราชนาวิกสภาชั้นล่าง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือไปอยู่ที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
.
จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๕ ได้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือไปอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากการจัดแสดงนิทรรศการมีสภาพเก่าและอยู่ไกลจากกองบัญชาการกองทัพเรือ ประกอบกับ มีโครงการย้ายกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ไปยังพื้นที่บางนา
.
โดยพื้นที่กองเรือลำน้ำเดิมมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นพระราชนิเวศน์ของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งต่อมาทรงปราบดาภิเษกขั้นเป็นรัชกาลที่ ๑ แห่ง ราชวงศ์จักรี กองทัพเรือจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้และได้ทำโครงการย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จากพื้นที่ตำบลปากน้ำมายังพื้นที่พระนิเวศน์ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง
.
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ แห่งใหม่นี้จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของไทย

: กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ!!