สมุทรสาครชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวครบครันดึงผู้ประกอบการ-สื่อมวลชนเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

สิงหาคม 11, 2018 | คอมเม้น 0

สมุทรสาครชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวครบครันดึงผู้ประกอบการ-สื่อมวลชนเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
.
จังหวัดสมุทรสาคร ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ครบครันทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตร ชุมชน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ
.
พร้อมจัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว-สื่อมวลชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
.
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สมดังคำขวัญของจังหวัด
.
ที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สะดวกง่ายดายต่อการเดินทาง
.
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการชูบทบาทให้โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสาธารณชนและดึงดูดความสนใจให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือนจังหวัดสมุทรสาครในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ให้อย่างสุดประทับใจ ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ว่า
.
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”
.
ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่บูรณาการทั้งด้านกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านค้า
.
ภายใต้ชื่อ “โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล” นั่นคือการจัด Familiarization Trip โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะจัดระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 –16 สิงหาคม 2561
.
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวและเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในสมุทรสาครมากขึ้น
.
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
.
นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และป้อมวิเชียรโชฎก
.
ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ท่าฉลอม
.
ซึ่งยังคงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิม และเป็นก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม หรือบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
.
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาครยังมีสินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ที่ดึงดูดใจผู้มาเยือน สำหรับในด้านตัวเลข ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดสมุทรสาคร
.
ทั้งไทยและต่างชาติรวมทั้งสิ้น 1,443,746 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  2.38% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.89 %
.
นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสาครยังเตรียมจัดงาน “SAMUTSAKHON ON THE SHOW” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561ณ ลานกิจกรรมสแควร์ โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริเวณชั้น 3 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
.
ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่นำเสนอของดีจังหวัดสมุทรสาคร ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัส ณ กลางใจเมือง ในรูปแบบทันสมัยและแปลกใหม่ที่ผู้เข้าชมงานจะต้องอัศจรรย์ใจ