พาณิชย์เดินสายทุกภูมิภาค จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” หนุน SME ใช้ออนไลน์ขยายตลาด

กรกฎาคม 22, 2018 | คอมเม้น 0

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ เร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทยใช้ e-commerce และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดสูงสุด
.
นางกุลณี อิศดิศัย
 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น
.
จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “offline 2 online Expo 2018”  ซึ่งในปีนี้จัดประเดิมครั้งแรกที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
.
และต่อเนื่องมาที่ ภาคกลางกรุงเทพมหานคร โดยสองครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ และครั้งนี้คือครั้งที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22  กรกฎาคม นี้ ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
และคาดว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  นอกจากนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเน้นการปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้อย่างทัดเทียม สามารถแข่งขันได้ เพื่อเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
.
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจัดงานครั้งที่ผ่านมา กรมฯ มีแผนการจัดงานในทุกภูมิภาคอีก 2 ครั้งคือ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
.
และวันที่ 17-19  สิงหาคม 2561 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
.
การจัดงานแสดงสินค้า “offline 2 online Expo ” จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป (OTOP), กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Organic), กลุ่มฮาลาล (Halal), กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI), กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม (Fairtrade)
.
กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทยเติบโตได้อย่างยิ่งยืน