ผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำเสนอสทนช.ตั้งสนง.ระดับจังหวัด

กรกฎาคม 3, 2018 | คอมเม้น 0

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)ประธานการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำ
.
สื่อมวลชน นักวิชาการ และเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 29 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา นั้น
.
ที่ประชุมเสวนาโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายมรกต อารียะ เสนอ สทนช.ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในรัดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังใกล้ชิดกับพื้นที่และประาชนลุ่มน้ำต่างๆ
.
อีกทั้งยังสามารถตอบสนองในการแก้ไขปีญหาจากสถานการณ์น้ำในมิติต่างๆได้อย่างทันท่วงที ส่วนผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำจาก จ.พิจิตร เสนอให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการกำกับการบริหารจัดการน้ำในภาวะต่างๆ
.
น้ำหลาก น้ำแล้ง และในผู้แทนองค์กรประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ด้วย
.
ผู้แทนองค์กรน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ เสนอว่า น่าจะใช้ศักยภาพบึงบอระเพ็ด ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งอาจหมายถึงการจัดทำโครงการฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน จาก จ.พิษณุโลก – บึงบอระเพ็ด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในภาวะต่างๆ ทั้งนี้ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์
.
ในวันที่ 5 ก.ค.2561 สทนช.จัดเวทีเสวนา ที่ห้องแก่นนคร 2-3 รร.วีวิช จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 26 ก.ค.2561 สทนช.จัดเวทีเสวนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดสอบถามที่ 0-2288-6032